Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaande Hollandsche of Duitsche Zendingslectuur materiaal zoeken voor een bijpassend verhaal, als men het Engelsch een bezwaar vindt x ).

Coppings tweede plaat is van hetzelfde formaat en even mooi uitgevoerd. De titel is „The H e a 1 e r". Zij stelt voor een zendeling-arts in een dorp in de binnenwouden van Africa bezig aan een zieken negerknaap medicijnen te geven. Verscheidene negers staan vol belangstelling toe te zien, terwijl achter den dokter de lichtgestalte van den Heer staat: de kracht en het doel der Medische Zending. Ook deze plaat is een zeer sprekende en pakkende wandversiering.

Een speciaal boekje verscheen er niet bij. Maar er is over de Medische Zending voldoende Hollandsche en buitenlandsche literatuur, om ook bij deze plaat te kunnen vertellen. Ik kom later op de Medische Zending nog afzonderlijk terug.

Naast de beide Coppingplaten vragen zeer de aandacht de bizonder geslaagde Series platen, welke STUART HARDY teekende en die evenzeer aan hoogste eischen van artisticiteit voldoen. Ze verschenen in 5 Series ieder van 6 platen in vierkleurendruk (50 X 75 c.M.), welke aan een ophangstok vereenigd zijn. Men kan zoo op uiterst gemakkelijke wijze de plaat voorhangen, waarvan men vertellen wil. Serie 1, 2, 3 en 5 dragen in zeer ruimen zin den verzameltitel" „LIFE IN OTHER LANDS" (Het leven in vreemde landen), terwijl Serie 4 den naam draagt van „H ome Life in other Lands".

!) Van de plaat „The Hope of the World", welke in 4 kleuren uitgevoerd ƒ1.90 kost, is ook een reproductie in sepia-tintdruk verkrijgbaar van kleiner afmeting (31X43)- Deze kost ƒ1.40 en opgezet op stevig carton met donkeren rand en gereed om te hangen ƒ2.75.

Bovendien is van deze plaat zoowel als van „The Healer" een briefkaart in kleurdruk verschenen (20 cent), die voor uitdeeling aan kinderen zeer geschikt is. (Daarvoor speciale prijzen). En tenslotte vindt men in een later uitvoeriger te noemen boekje van Mary Entwistle" „TheBook of other Babie s", o.a. tegenover den titel een reproductie in zwartdruk, waarbij een paar pakkende versljes. Een begint: „How happy you are. — Children from far! — Brown girl on his knee. — I wish He helds me. — Lord Jesus, Friend of the Children! (Achterin een kort verhaal bij de plaat-zelve).

Sluiten