Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of other Babies. Daarin vindt men zwarte reproducties der platen, met aardige bijpassende verhalen. De prijs is 75 cent. Wie de Engelsche taal een bezwaar acht, kan toch nog wel goede vertelstof bijeenbrengen uit Hollandsche of Duitsche zendingsboekjes. Dat geldt evenzeer voor de Series 2, 3 en 5; om 4 nog buiten beschouwing te laten.

Het komt mij nu het vruchtbaarst voor, om achtereenvolgens al de landen waarover de besproken platen handelen, op te noemen met de literatuur, waarin men geschikte vertelstof daarbij vinden kan. De Hollandsche werkjes gaan voorop, voorzoover ze er althans zijn. Volledigheid kan bij dit alles niet gegarandeerd worden.

CHINA (Serie I plaat 1; Serie II plaat 1; Serie V g e h e e 1): De mooie boekjes van J. Henzei: Het Licht komt (15 cent); Verloren maar Gevonden (30 cent); D o o r Duisternis tot Licht (30 cent); In Liefde V ereend (30 cent). Voor ouderen: Mevr. Howard Taylor, Van Slaaftot Overwinnaar (bewerking van „A Chinese Scholar" en „Pastor Hsi"), 202 blz. met 4 tintdrukplaten, in band ƒ2.60.; Campbell Brown, C h i n e esche Legenden en Verhalen, 195 blz. met 14 pl., in band ƒ2.40. De oorspronkelijke uitgave van dit mooie boek, dat in het Nederlandsch zoo goed als uitverkocht is, heeft tot titel „China in Legend and Story (Studies of the People as they are when heathen and when afterwards they become Christians, in the form of Stories true to Legend or to Fact)" (geb. ƒ2.60). Niemand late zich door dezen langen bij-titel afschrikken, want het is inderdaad een interessant boek. Over ditzelfde thema verscheen in het Duitsch: Sagen und Marchen aus dem Reiche der Mitte, erzahlt von G. Endemann. Ook dit boek is pakkend geschreven en keurig geïllustreerd buiten en in den tekst. In karakteristiek Chineeschen band kost het ƒ1.85 (176 blz.). Indezelfde taal zag voor de jongeren het licht een aardig boekje van Anna Oehler: H i n g-W a, d i e Glückliche (15 cent).

De Engelsche literatuur is buitengewoon rijk. China staat daar terecht in het middelpunt der belangstelling. Men

Sluiten