Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verscheen in 1920 onder den titel: Talksona Chinese City. Zooals alle werkjes in de serie, is het in klein-kwarto formaat en heeft het behalve pakkende inleidingen, vertelpunten en aanteekeningen, een aantal platen, ■wélke geschikt zijn om te kleuren en die door perforatie erwit genomen kunnen worden. De. platen in dit deeltje zijn voor een deel bewerkt voor bouwplaat met de noodige aanwijzingen. De prijs is 80 cent en het is bedoeld voor kinderen van 11 tot 13 jaar. In dezelfde serie kwam onlangs nog een deeltje uit, dat speciaal aan de behandeling van China is gewijd. Het heet Talks on Changing China en laat vooral zien wat de gevolgen zijn van het binnendringen van de Westersche cultuur. De omslag illustreert het heel aardig: Drie Chineesche jongens achter elkaar; de voorste houdt zijn afgesneden haarstaart in de hand; de derde is bezig die van nummer twee af te knippen. De prijs is 80 cent en de aangegeven leeftijd, waarvoor de vertelstof geschikt is: 8 tot 12 jaar. Er is in aansluiting verkrijgbaar een uitvoerige bouwplaat in zwartdruk (Plans for Model of a Chinese City), geschikt om te worden gekleurd. De prijs daarvan is 50 cent.

Nieuw is ook nog een boekje met „Story Lessöns for Juniors" (8-11 jaar). Het werd geschreven door Dorothy F. Wilson en heet „Stories of Adventure in Chili a. Het bevat aanteekeningen en uitpuntingen, om belangrijke episoden uit de levens van China-Zending-Pioniers als Gützlaff, Hamilton en Macdonald te kunnen vertellen. Van dezen laatsten vindt men een sympathiek portret tegenover den titel, en tusschen den tekst staan een aantal goede penteekeningen, die er zich zeer voor leenen om in 't groot te worden nageteekend of gekleurd. De prijs is 80 cent. (Over

boekje geeft de punten en toelichtingen, om over het Palestina-vannu te vertellen. Er staan achterin een aantal duidelijke teekeningen om land, volk en gebruiksvoorwerpen te illustreeren, terwijl los bijgevoegd zijn een 3-tal platen om te kleuren en een mapje met 8 bizonder mooie gekleurde voorstellingen uit Palestina. Het boekje compleet met alle bijlagen kost slechts ƒ1.40. Het mapje afzonderlijk kost 50 cent. Deze 8 gekleurde platen maken deel uit van een serie van 30 verschillende, welke verkrijgbaar zijn in 2 pakjes ieder van 15 stuks tegen ƒ1.20 per pakje. Een zeer welkom hulpmiddel bij de behandeling der Bijbelsche Geschiedenis op Zondagsscholen of op Catechisaties.

Sluiten