Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans is de beurt aan JAPAN (Serie I plaat 2 en Serie II plaat 2). In het N ederlandsch verscheen als Zendingsboek het bekende werk van den bekenden E. Nijland: „Japan en dejapanneeze n", (geïll. ƒ 1.35; geb. ƒ 1.85) dat van ouderen datum is, maar ^och goed bruikbare beschouwingen geeft. Over den merkwaardigen Nederlandschen zendeling Verbeek, gest. 1898, die in Japan met grooten zegen arbeidde, verscheen een Lichtstraal (14e jaarg., afl. 5/6), waarvan nog enkele ex. leverbaar zijn voor 30 cents. Verder kan nog een Noorsch boek genoemd worden van C. Skovgaard-Petersen, dat toegankelijk is in de D u i t s c h e vertaling van Gottsched, onder den titel Aus Japan, wie es heute ist. Het is van 1912, maar heeft een frisschen stijl en mooie platen (geb. ƒ2.10).

Bij de Engelschen moeten wij weer zijn om literatuur over het Japansche kind en voor speciaal voor het doel geschreven vertelstof. Vooreerst is in de reeds meer genoemde ,.Children Missionary Series" een deel Children of Japan door Janet Harvey Keiman. Het heeft zijn 8 mooie gekleurde platen en is heel onderhoudend geschreven (ƒ1.80).

Het Japansche (kinder) leven leert men ook goed kennen uit het boekje van Susan Ballard, All the Year round in Japan. In 1919 verscheen de 2de druk. Het is met een aantal pakkende foto's versierd en vertelt wat er zooal maand voor maand in Japan te beleven en te zien valt (90 cent). Een vervolg hierop gaf dezelfde schrijfster, die het Japansche leven uit eigen ervaring door en door kent in haar, More about Japan, dat eveneens een reeks fraaie foto's heeft en ƒ 1.25 kost. Van haar verscheen in 1918 in 2den druk een niet minder mooi boek met 17 zeer geslaagde foto's. Het heet Jottings of Japan en kost in linnen band ƒ 1.50 plus porto.

Dezelfde Susan Ballard gaf nog een bundel uit F a i r y Tales from far Japan, welke zij uit het Japansch vertaalde en toelichtte met 16 gekleurde en tal van zwarte platen naar Japansche origineelen. De band is met dit alles in overeenstemming en de prijs gering (ƒ2.25).

Sluiten