Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal hoogstbelangrijke geschriften, helaas voor het grootste deel echter uitverkocht.

Haar mooiste en best verzorgde werk is echter nog leverbaar. Het heet LotusBuds (Lotos-knoppen) en geeft een schat van mooie verhalen en belangrijke opmerkingen over land en volk bij een vijftigtal kinder- en landschapsfoto's van zulk een superieure kwaliteit, dat het boek een bron van vreugde en genot zal zijn voor alle „Lovers of Children", aan wie het werd opgedragen. Het omvat behalve de 50 tintdrukplaten, 350 blz. duidelijken druk en kost in stempelband ƒ 5.50 fr. p. p.

Van deze zelfde auteur is nog zeer de moeite waard een boekje gewijd aan één der „Buds", wier aardig portret in mooie gravuredruk voorin staat. Het heet „P o n n a m a 1" her Story". Het is een aantrekkelijk geschreven boek, dat in linnen band ƒ2.30 kost.

Een pakkend verhaal over het meisjesleven in Indië (het jong-weduwe zijn, enz.) vindt men niet minder in het door de Zenana-zendelinge D. S. Batley geschreven werkje Shushilla: a Child of the Plains. Het heeft geen plaatjes, maar een vriendelijke teekening in kleuren op den omslag (100 blz.; ƒ1.25). — Daarnaast zij met nadruk genoemd „By the Banks of tlfe Gan g e s";an account of some Indian Children" door Constance Morison. Behalve mooie foto's van de jongens en meisjes, waarvan de schrijfster op zeer boeiende wijze verhaalt, staan er ook goede penteekeningen tusschen den tekst. Fraai gebonden kost het ƒ 1.80.

Wie een heel klein verhaal zoekt, echter weer van eigen waarde door de 9 plaatjes, waarvan 1 gekleurd en 8 om te kleuren, vindt dat in „A bout some Indian C h i 1c' r e n" (30 ct.). — In de „Talks-Series for Workers among Boys and Girls" verscheen een deeltje „Talks onlndias Girls and Boy s", dat vertelstof geeft in uitpuntingen en allerlei wetenswaardigs laat zien, ook in de illustratie. — Daarbij is verkrijgbaar een handleiding voor het z.g. „Expression-Work", waarop ik later nog terugkom, — en een vel met afbeeldingen over land en volk. (Alles bijeen compleet voor 95 cent).

Sluiten