Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor oudere meisjes is zeer aan te bevelen het bundeltje Heroines of India (1919) door Edith A. Williams. Het heeft 5 pakkende verhalen, noten en aanwijzingen voor het vertellen. Twee hoofdstukken zijn gewijd aan de zeer belangrijke figuur van Chundra Lela, die als Hindoepriesteres jarenlang geheel Indië te voet doortrok van tempel tot tempel en van heilige plaats tot heilige plaats, om vrede voor haar ziel te zoeken en die ten slotte met de Zending in aanraking kwam, Christin werd en toen groote tochten ondernam door Assam, Nepal en andere Indische rijken, waar zij met grooten zegen het Evangelie bracht. Nu op dit oogenblik de aandacht zoo valt op een figuur als de Sadhoe Sundar Singh, waarover in ander verband meer, kan het zijn nut hebben de aandacht te vestigen op deze vrouw. Er verscheen over haar nog een mooi uitgegeven boek onder den titel An Indian Priesteress: The Life of Chundra Lela, geschreven door Ada Lee en met 18 platen naar foto's. Daaronder enkele portrettten van de hoofdpersoon. In stempelband ƒ2.10.

Er is nog een vrouw van groote beteekenis, op wie de aandacht gevestigd moet worden in dit verband. Het isRamab a i, die met zulke heerlijke gevolgen zich het lot der kind-weduwen hedït aangetrokken en als Christelijke Pandita voor honderden tot eeuwigen zegen is geweest. Het groote boek over haar „Pandita Ramabai, the II i g h-C aste Hindu Woman (a powerful presentation of the Infelicities of Child Marriages)" is helaas uitverkocht. Maar in de „New Missionary Series" die geschreven wordt voor de jongeren, is juist een deeltje verschenen aan haar gewijd, onder den titel Pandita Ramabai, door Muriel Clark. Het heeft behalve eenige zwarte plaatjes, op den cartonband een kleurplaat en kost 95 cent. — In deze zelfde Serie zag ook het licht het leven van den grooten Zendeling-pionier William Carey (1761— 1834) door Rev. Percy Jones, op dezelfde manier uitgegeven en in denzelfden prijs: vertelstof voor een boeiende vertelling, vooral wanneer men er naast gebruikt het boekje van G. Schott: „W i 1 1 i a m Carey, der Vater der gegen-

Sluiten