Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boekje. In het Engelsch kwam uitChildren of Ceylon ,door Thomas Moscrop. Het vertelt o.a. ook over theeplantages en het plukken van thee en sluit dus goed aan bij de hierboven genoemde plaat van Stuart Hardy. In het werkje zelf komen 8 fraai gekleurde platen voor. De prijs in linnen stempelband is ƒ 1.80.

Naast dit boek is met eere te noemen een verhaal van Kathleen Shorten, getiteld: L, i t t 1 e Master, a Story of Ceylon. Behalve 2 gekleurde platen heeft het tusschen den tekst een aantal goede penteekeningen. In aardig bandje kost dit mooie boekje ƒ 1.40.

Een treffend verhaal van kleinen omvang, over een Ceylonsche wees komt voor in het boekje van L. Schaal, Vier Geschichten von Indischen Christen (30 cent). — Een duidelijk en overzichtelijk beeld van land en volk van Ceylon vindt men eindelijk nog in het werkje van Mrs. E. D. de Rusett. Er staan mooie foto's in van de volkstypen en het Zendingswerk op dat eiland, dat eenmaal aan Holland heeft toebehoord. (In linnen band ƒ1.10).

Tot het vaste land van Azië behoort nog PERZIë (Serie III, plaat 5). Nederlandsche lectuur valt ook hier niet aan te wijzen. Wel een paar mooie Engelsche boeken. Mrs. Napier Malcolm schreef het op Perzië betrekking hebbende deel in de reeds meer genoemde serie „Children Missionary Series": „Children ofPersi a". Ook hier weer 8 platen in kleurdruk naar fraaie aquarellen, die de interessante verhalen, godsdienst enz. in verband met het kind levendig illustreeren. (Geb. ƒ1.80).

Juist verscheen (1921) een aardig werkje over ditzelfde land, dat ook zeer de moeite waard is. Het sluit bizonder goed op het hiervoorgenoemde boek aan en heet: P e r s i a n P i e (Stories and Articles by people who have lived in Persia). Het is geïllustreerd naar teekeningen, die voor een groot deel gereproduceerd zijn in zwart-en-rood-druk. Het aantrekkelijk boekje kost in cartonband ƒ 1.45.

Tot slot moet ik nog éven wijzen op een veel te weinig

Sluiten