Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

platen naar fraaie foto's geven een eigen waarde aan dit boek (geb. ƒ2.25).

Over den in de tweede plaats genoemden zendeling verscheen een „Lichtstraal", geschreven door C. van der Hoeven. Titel: William George Lawes, Zende 1 i n g opNioeëen op Nieuw-Guinea (Jrg. 1919 afl. 3; met portret en schetskaart; 25 cent). Het schetst een rijkgezegend Zendingsleven, zoowel op het eenzame Nioeë, — een eilandje in de Zuidzee, door Cooke, die het ontdekte om den wilden aard der bevolking „Savage Island" genoemd, — als op „Papua".

Meer literatuur is aan te wijzen over den derden pionier: James Chalmers, die met Lawes geruimen tijd samenwerkte en ook een man van bizondere beteekenis is geweest. — Vooreerst is daar een Hollandsch boekje van 48 blz. met 3 plaatjes (waaronder het portret van Ch. en een kaart van de kust van het land). Het geeft een uiteraard beknopt beeld, maar brengt het belangrijkste naar voren. De titel is: „J ames Chalmers; zijn autobiographie en zijn brieven" (Lichtstralen afl. 4 jrg. 1914; 30 cent).

Een Engelsch werkje van beperkten omvang verscheen in de „New Missionary Series". Het heet „James Chalmers" en heeft enkele zwarte afbeeldingen en 1 gekleurde plaat. In cartonband 95 cent. — Uitvoeriger zijn twee andere boeken: „Greatheart ofPapua'V door W. P. Nairne (1920), met een kaart en 9 platen, waarvan 1 gekleurd en „Tamate, the Life and Advent ures of aChristian Her o", door Richard Lovett, dezelfde, die ook de autobiografie en de brieven van Chalmers uitgaf (geb. ƒ1.90). „Tamate" is de naam, welke de Papoea's aan Chalmer's gaven, eenigszins de klank nabootsende van dit voor hen onuitspreekbare woord). Deze 4de druk is voorzien van twee kaarten en vier speciaal voor het boek geteekende platen. Het is pakkend geschreven en laag in prijs (320 blz., geb. ƒ2.10).

Basil Mathews geeft in zijn „Yarnsof South Sea Pioniers" (4de druk; 80 cent) een paar schetsen met aanteekeningen over Chalmers, die het mede gemakkelijk en

Sluiten