Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten beschouwing gebleven. Dit is ook op zichzelf geen bezwaar. Echter moet ik toch ten besluite nog even wijzen op een deel in de „Children Missionary Series" door Herbert Pitts geschreven, met den titel „Children of W i 1 d^ A u s t r a 1 i a". De schrijver was acht jaar werkzaam in de binnenlanden van Australië 1 ) en vertelt nu uit zijn rijke ervaring levendig en onderhoudend van het leven in de Australische wildernis. De acht gekleurde platen laten de tropische natuur en het merkwaardige van het volksleven geheel tot hun recht komen.

i) Hij schreef o.a. ook: ,.The Australian Aboriginal and the Christian Churc h". — Een goede aanvulling der illustratie ten dienste van het vertellen over Wild-Australië is te vinden in „The Australian Aboriginal s". Dit heeft weinig tekst, maar 24 mooie sprekende foto's (30 cent).

Sluiten