Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Maleisch-Javaansch-Soendaneesche Pers.

I. GODSDIENST EN MAATSCHAPPELIJKE TOESTANDEN.

In „Oetoesan Hindia" van i Juli 1920 wordt, naar aanleiding van de opening van een Chr. Holl. Jav. School te Sidokare, die den naam van I d e n b u r g-S c h o o 1 draagt, gezegd, dat de Sana-partij ook altijd wat heeft en gevraagd of er ook eens scholen zouden komen met namen als: Sneevliet- en Lenin-School.

In hetzelfde blad van 12 Juli wordt er op gewezen, dat de krachtige bestrijding der Engelsche Regeering van de actie voor onafhankelijkheid der bevolking, oproeren tengevolge heeft gehad en ook het wegwerpen van de eereteekei;en door de Engelsche Regeering ontvangen, van Rabindranath Tagore, den grooten voorman der Britsch-Indiërs. Na het verkrijgen der onafhankelijkheid door Polen, Finland en in den ouden tijd ook door Nederland, te hebben vermeld, eindigt schrijver met de toepassing: „Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet".

In „Oetoesan Melajoe" van 6 Juli komt een artikel voor, waarvan de inhoud aldus wordt weergegeven: „De Chineezen hebben hun ras, de Nederlanders hunne vrouwen en de Japanners hun land lief".

In hetzelfde blad van 10 Juli wordt gewezen op de „f ij n e politiek der oude M i i\'a n g k a b a u e r s," waarzij blijk gaven toen zij de Hollanders in 1660 overhaalden zich als kooplieden te Padang te vestigen, want daardoor zagen de Hollanders hoe de Minangkabauers door de Atjehers verdrukt werden en kwam er spoedig een eind aan die verdrukking.

De kennis der hoogere politiek dankten de oude Minangkabauers volgens schrijver eerstens aan het schaakspel, dat zij beoefenden, tweedens aan het feit, dat zij, die voor het

Sluiten