Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stichtte een rijke Chinees een nieuwe universiteit. Het Gouvernement zond een commissie uit om de opleiding van onderwijzers te bestudeeren in Amerika en andere landen. De coëducatie is toenemend, ook aan de universiteiten.

Ook in China kwam tot stand een volledig overzicht van het zendingswerk. Het zal wórden aangeboden aan een nationale Christen-Conferentie te Shanghai in 1921. China komt daar met 1000 afgevaardigden, waarvan ongeveer de helft gekozen door de Chineesche kerken (1 op elke 1000 lidmaten).

Veel aandacht werd gewijd aan de Medische Zending. Van de Vereenigdc Medische School te Peking zijn al drie gebouwen gereed. Een nieuw ziekenhuis verrijst in Soochow. Aan het Moukden Medische College werd £ 10.000 gegeven om een afdeeling te openen voor de vorming van vrouwelijke artsen.

De Duitsche zendingscorporaties, wier zendelingen van andere terreinen verdreven werden, breiden hun werk in China krachtig uit. Basel en Berlijn zonden nieuwe zendelingen uit. Brekklum neemt een deel van het werk der Kieler China Mission over. De Noord-Duitsche zoekt samenwerking met de Rijnsche Zending in Zuid-China. De Nyassabond en de Berlijnsche Vereeniging voor Medische Zending zoeken arbeid in de provincie Kwantung in samenwerking met de Berlijnsche Zending. Enz.

B ritsc h-I n d i ë. — Het jaar 1920 ving aan met goede verwachtingen. In December 1919 was de Government of India Act aangenomen, gebaseerd op den uitdrukkelijken wensch om de bestuurslichamen in Indië te brengen tót een grooter mate van zelfbestuur. Een belangrijke stap in die richting werd gedaan door het overdragen van belangrijke zaken aan Indische ministers, die verantwoordelijk zijn aan door verkiezingen samengestelde lichamen. (Plaatselijk zelfbestuur, medische maatregelen, hygiëne, opvoeding, landbouw, industrie). In deze opvoeding lag ook een belangrijke taak voor de Zending. Deze perspectieven werden echter beneveld door de politieke onrust en verwarring in de Pan-

Sluiten