Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de Toradjas van Rante Pao.*)

Door A. A. VAN DE LOOSDRECHT.

Aardrijkskundige beschrijving'.

De Onderafdeeling Rante Pao, administratief ingedeeld bij de afdeeling Loewoe, Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden, ligt op ongeveer 3 gr. Z. Br. en heeft als zoodanig een afwisseling van moessons als in de zuidtropische zóne: April tot October den; drogen, October tot April den natten moesson. Een scherpe afscheiding tusschen de moessons bestaat echter niet.

In het Oosten grenzende aan de Onderafdeeling Paloppo (Loewoe), is Rante Pao door een bergketen van 1200 tot 2000 M. hoogte daarvan gescheiden. De voornaamste toppen in deze keten zijn de B. (oentoe) Poeang, B. Billa' en Baloeboe. De zuidgrens met de Onderafdeeling Makale wordt niet bepaald door bergen of rivieren. De Oostgrens met Mandar wordt slechts gedeeltelijk gevormd door de Salee (rivier) Masoepoe, terwijl de Noordgrens niet juist is aan te geven. De geheele streek daar is bedekt met oerwoud en onbewoond. Aangenomen wordt echter, dat de grens gaat over de B.Lada, B. Batoea en verder in Oostelijke richting tot aan de bronnen van de S. Masoepoe.

De onderafdeeling is het bronnenland van de Saloe S'adan te noemen. Ontspringende op den B. S'adan, mondt deze rivier uit in Straat Makassar benoorden Pare-Pare. Niet-

*) Door de Conferentie van Zendelingen van den Gereformeerden Zendingsbond in Rante Pao en Makale werd, met goedvinden' van Mevrouw de Weduwe A. A. van de Loosdrecht-Sizoo, de literaire nalatenschap van den Heer A. A. van de L,oosdrecht, voor zoover deze op de Land- en Volkenkunde betrekking heeft, in mijne handen gesteld, met de bedoeling deze aanteekeningen zoo mogelijk tot een of meer opstellen te verwerken, geschikt om te worden uitgegeven. Het hier aangeboden opstel had de heer Van de Loosdrecht blijkbaar voor de pers geschreven, maar het was nog niet voor de uitgave klaar gemaakt, zoodat ik aan den vorm (niet aan den inhoud) een en ander heb moeten veranderen. Zooveel mogelijk heb' ik den stijl van den overledene bewaard. ALB. C. KRUYT.

Sluiten