Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenstaande de S'adan tal van zijrivieren opneemt, is en blijft zij een bergstroom, en is dus onbevaarbaar. Tot de voornaamste zijrivieren moeten gerekend worden: de S. Nanggala (S.Saramboe), S. Malelo, S. Paniki, S. Baroepoe, S. Masoepoe; deze alle met hare zijtakken.

Het tot de onderafdeeling behoorende landschap Rante Boea ligt in het stroomgebied van de Djene medje, die in de Golf van Bone uitmondt. Beide stroomgebieden zijn door een rug van ongeveer 800 M. hoogte gescheiden.

Is men het scheidingsgebergte van Palopo overgetrokken, dan daalt men af in een heuvelachtige hoogvlakte van een gemiddelde hoogte van 700 M. Deze hoogvlakte strekt zich uit tot aan de S. S'adan. Over het algemeen is het heuvelland kaal en slechts begroeid met alang-alang en laag struikgewas. De kampongs liggen vrijwel alle op de hoogste punten, verscholen achter bamboebosschen. Tusschen de heuvels en op de hellingen vindt men meesterlijk aangelegde sawahs. Voor zoover de hellingen niet tot sawahs verwerkt zijn, dienen zij als weideplaatsen van de kudden karbouwen, bewaakt door jongens en meisjes.

Op den rechteroever van de S'adan wijzigt zich het karakter van het landschap geheel. Het heuvelland gaat hier over in bergland, dat zich tot in Mamassa (Mandar) uitstrekt. Dit gebergte heeft een gemiddelde hoogte van 1200 M., waarop zich de B. Sesean, een rotsmassa van ruim 2100 M. hoogte, verheft. Andere hooge toppen zijn de B. Sopai (1282 M.), B. Karoea (ruim 3000 M.), B. Mamoelloe (1500 M.).

Hangt de B. Sesean in Noordelijke richting samen met de B. S'adan, B. Manoek-en B. L,ada, in Zuidelijke richting zet hij zich voort tot aan de Ambiso Alla' en Lienti-complexen.

Is de S'adan een bergstroom, niet minder is dit het geval met hare zijrivieren. Zijn in de vlakke gedeelten de oevers gemakkelijk begaanbaar, in het heuvel- en bergland zijn de rivieren diep ingesneden. Zoo vormt bijvoorbeeld de S. Baroepoe een ravijn van ongeveer 300 M. diepte. Als communicatiemiddel zijn de rivieren onbruikbaar. Zelfs in de vlakke gedeelten vindt men, dank zij de rotsmassa's, die uit de rivierbedding omhoog rijzen, gevaarlijke stroomversnellin-

Sluiten