Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. De verbinding tusschen de verschillende landschappen der onderafdeeling wordt dan ook gevormd door wegen, die van 2 tot 5 M. breed zijn. Het zeer geaccidenteerde terrein maakt een karretransport onmogelijk.

Historisch overzicht.

Analphabeet als de Toradja is, verliest de geschiedenis zich al spoedig in grijze overlevering. Roof en plundering waren aan de orde van den dag. Dan weer waren eenige kampongs in een onderlingen strijd gewikkeld, dan weer voerde het landschapshoofd oorlogen tegen een of meer van zijn kampongs. Aan deze onderlinge oorlogen kwam gedeeltelijk een einde na het optreden der Sidenrengers onder Manoro' Tjiroeali, Manoro Lolo en Oewa Sitoeroe'. Na een verbond te hebben gesloten met Poeang Tarongko, het voornaamste hoofd uit Ma'kale, traden de Sidenrengers weldra gewelddadig op. Dank zij hun betere bewapening kostte het hun geen moeite de bevolking ten onder te brengen. Plat gebrande en leeg geroofde kampongs toonden den weg der zegevierende Sidenrengers. Toen nu ook Pong Tikoe, het landschapshoofd van Pangala', een verbond sloot met Oewa Sitoeroe, was hun overmoed grenzeloos.

Deze toestand bleef heerschen tot ongeveer 1897, i n welk jaar de Patta Panggawa van Bone op het tooneel trad. De aanleiding van diens optreden was te wijten aan een roofpartij door Manoro' Tjiroeali geleid. Een groote hoeveelheid koffie, aan Sajjid Ali, een Arabier van Palopo, toebehoorende, werd buitgemaakt. Na vergeefs bij den Datoe van Loewoe om hulp gevraagd te hebben, kreeg Sajjid Ali vergunning tot het invoeren van geweren, en begon hij nu op eigen hand den strijd tegen Manoro' Tjiroe.

In dien tusschentijd had de Datoe van Loewoe een verbond gesloten met Bone, en als gevolg hiervan werd de Patta Panggawa als krijgsoverste met de noodige hulptroepen naar Rante Pao gezonden. Weldra waren de Sidenrengers op alle punten verslagen en tot in Doeri teruggedreven. Rante Tajo en andere nederzettingen der Sidenrengers werden geslecht. Ook Pong Tikoe, die zijn bondgenootschap

Sluiten