Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve bij doodenfeesten wordt voor elk feest een offer gebracht aan de geesten om hen gunstig te stemmen. De rest wordt onder de feestgenooten verdeeld. Hoe verzot de Toradja op feestvieren is, blijkt hieruit, dat vóór het bewerken der sawahs, vóór en na het uitplanten van de zaairijst, na het voor de eerste keer wieden van de sawahs, bij het vruchtschieten der rijst, bij het rijpen van het gewas, voor en na het snijden van de rijpe vrucht, geofferd moet worden. Bij deze feesten worden alleen varkens geslacht. Hierbij mag niet vergeten worden, dat de Toradja bij uitnemendheid landbouwer is.

Liefhebber van varkensvleesch als de Toradja is, heeft het Mohammedanisme geen ingang kunnen vinden onder hen. Hoewel een zekere vrees voor den Boeginees nog wel bestaat, veracht hij hem diep, omdat de Boeginees geen varkensvleesch eet.

De Toradja is zeer los van zeden. Prostitutie van de vrouw, gehuwd en ongehuwd, is algemeen. Dat geslachtsziekten dan ook veelvuldig voorkomen, kan geen verwondering baren. Vruchtafdrijvende en de zinnelijkheid opwekkende middelen zijn algemeen bekend. Van de eerste soort wordt echter weinig gebruik gemaakt. De reden hiervan is, dat het recht naar het onderzoek van het vaderschap bestaat. Zelfs zal een getrouwde vrouw, zoo zij tengevolge van overspel zwanger is, er geen gebruik van maken, daar het kind in elk geval door haar man erkend wordt. Alleen wanneer een vrije vrouw tengevolge van geslachtsgemeenschap met een slaaf zwanger werd, ging zij tot het gebruik van afdrijvende middelen over, omdat de doodstraf op den inbreuk van deze pemali-bepaling stond.

Hoewel slavernij en pandelingschap afgeschaft zijn, wordt er nog zeer streng op toegezien, dat geen dochter van een to makaka (vrije man of vrouw) in 't huwelijk treedt met een slaaf (to kaoenan), dan wel een pandeling (to sandang sadan).

Onder pemali moet alles verstaan worden wat door de voorouders verboden is. Vele van deze pemali-voorschriften waren een belemmering voor de krachtige ontwikkeling

Sluiten