Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd plaats. Hierna kan het lijk naar omstandigheden nog jarenlang in huis blijven. Is eindelijk tot de definitieve begrafenis besloten, dan wordt het lijk uit de kist genomen (diaroi) en gedurende drie dagen onder een rijstschuur gezet (dipaloö rokko litak = verhuizen naar de aarde). De doodkist, die altijd van kajoe kani gemaakt moet zijn, wordt weggegooid.

Vóórdat het paloö rokko litak geschiedt, moeten op de offerplaats de lakke-lakkean (lijkenhuis) en de bal'akajan opgericht zijn. De bal'akajan is een hooge stellage, van waar af het vleesch van de geslachte dieren verdeeld wordt. Hiertoe klimt de To mantawa langs een ladder naar boven. Aan een touw wordt het te verdeelen vleesch omhoog getrokken, en vervolgens aan den een of ander toegewezen.

Na dus drie dagen onder de rijstschuur gelegen te hebben, waarbij dag en nacht klaagliederen worden gezongen, wordt het lijk op een draagbaar (pandoeng) naar de offerplaats gebracht (paloö rokko pebala'kajanan). Deze draagbaan bestaat uit een smalle, op vier pooten staande bale-bale. Aan weerszijden er van zijn planken aangebracht, en hierop eenige stokken gelegd. Op deze stokken kom,t het lijk te liggen, zoodat het de bale-bale niet raakt. Aan weerszijden van de draagbaar wordt een draagstok (sarigan) bevestigd. Soms wordt boven het lijk nog een dakje aangebracht, dat met veelkleurige doeken, die reeds jarenlang in het bezit van de familie van den doode zijn, gedekt wordt. Deze doeken (mawa) gaan als erfstukken op de nagelaten betrekkingen van den doode over en vertegenwoordigen een groote waarde. Men vindt onder deze mawa's dikwijls zeer mooi oud batikwerk. Als dragers van de baar mogen alleen familieleden van den overledene dienst doen, in geen geval slaven. Bij zeer rijke lieden volgt de weduwe het lijk in een geheel gesloten draagstoel. Zij mag dan alleen door haar eigen familieleden gedragen worden, bloedverwanten van haar overleden man mogen dit werk niet doen. Is de overledene een vrouw, dan volgt haar man het lijk op dezelfde wijze. Was de man ongehuwd dan kan hij een slavin in een draagstoel laten volgen, maar dan wordt zij ook door slaven

Sluiten