Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onderen"; boea' gebied dat eenzelfde rijstadat volgt. Palloeloea', „iemand ruw in zijn optreden, die alles vertrapt wat hem voor de voeten komt". -— Rioe, „gras".

Blz. 45. Sali-sali, bamboevloertje" waarop de zieken die op 't maro-feest behandeld worden, plaats nemen, en van beneden met een brandende fakkel bezwaaid worden". — Boentoe Batoe, „steenen berg".

Blz. 46. Boetoe-boetoe, „heuveltje", verkleinwoord van boentoe. — Pong Maramba. Maramba, „degeen, die alarm slaat bij gevaar". — L,olai. Lola, „verjaren". — Ka'do, „zaad" — ta'nak = banoe (benih). — B. Asoe. Asoe, „hond". — Tagari, „een plant met lange spitse bladen; de wortel is geurig, wordt bij het offer aan de dewata's gebrand". — Rinding Allo, „wand van de zon". — Alla', tusschenruimte". Matassak, „rijp".

Blz. 47. Tali pakkaridi'. Karidi', „twijnen".

Blz. 48. Datoe Loetoe, „de voorvader van de kapok". — Saoeng, „vechten van een haan". — Pong Boea tabang. Tabang, „een plant, croton, drakenbloed". Rante Tabang (landschap Rante Balla, onderafd. Paloppo) is de bakermat van de familie van Poeang di Renge', voorvader van Palaio (jong Christen landschapshoofd), van wien volgens Palaio's beweren, alle Poeang-geslachten van M,a'kala afstammen. — Manoeroen di Langi, „uit den hemel neergedaald". In dezen ouden naam is het woord toeroen, neerdalen", in het tae' bewaard gebleven; in de huidige taal wordt daarvoor mjengkalao gebezigd. Manoeroen di Langi' is de stamvader van Poeang Tarongko en Pong Panimba, landschapshoofd van Kesoe; hij is een mythisch wezen. —■ Masapi, „paling". — Pongko, „dooden". — Maringi di Likoe, waarsch. marenge', „rechten, gebieden". L,ikoe, „diepe kolk"; een priester gaf mij den naam op als: Marin di Likoe. — Rante Kaloea', „ruime vlakte", kaloea', vgl. Mal. loeas. — Rante Pao, „de manggavlakte"; pao = mangga. — Tonglosoegi. Soegi, „rijk", tonglo, „hoog". — Imba taoe; imba= rimba, „waaien met de hand". — Bala, „ruimte onder het huis, vroeger als stal gebruikt" — soeloek. — Pali, „verbannen". — Baloesoe, .armband van witte schelp gemaakt": komba baloesoe. —

Sluiten