Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zendingsarbeid van Amerikanen in Ned. Oost-Indië.

Door F. J. F. VAN HASSELT te Mansinam (N.-Guinea).

Dat er Duitschers in de Nederlandsche koloniën zendingsarbeid verrichten, is in Nederland algemeen bekend. Dat er sinds (ik meen een tiental jaren) ook Amerikaansche Protestantsche Zendelingen in onze koloniën werkzaam zijn, is voor vele Christenen in het vaderland misschien een nieuwtje, al vermeldt het Zendingsjaarboekje van 1914 de namen reeds van de toenmalige arbeiders.

Dezen werden uitgezonden door de „Board of Foreign Missions of the Methodist Episcopal Church". Methodisten aldus, en de zendelingen leggen op dat methodist z.ijn f.llen nadruk. Op hunne kerken, scholen, periodieken en op het titelblad van de door hen uitgegeven boekjes staat het nadrukkelijk vermeld, dat 't methodistische kerken, scholen en literatuur zijn.

't Hoofdbureau van den arbeid is Buitenzorg. Eenige uren rijdens van Buitenzorg openden de methodisten op het landgoed Tjisaroea een ziekenhuis. Dit Tji Saroea ligt ongeveer 2000 voet boven 't oppervlak van de zee. 't Is wel de moeite waard om de aanleiding van den arbeid hier te vermelden.

't Landgoed Tji Saroea behoort van den tijd van Daendels af, in eigendom aan de familie Bik. Meer dan een halve eeuw wordt het bestuurd door den heer Bruno Bik. Hij en zijne gade zijn besliste Christenen, die gevoelden, dat het hunne roeping was, hunnen onderhoorigen 't Evangelie te brengen, 't Aantal opgezetenen op hun landgoed bedraagt 3 a 4000. Zij en ook hun zoon deden en doen dit nog naar vermogen.

Ten einde den Evangelie-arbeid nog krachtiger te doen geschieden, deden ze aan de Ned. Zend. Vereeniging het verzoek om een zendeling. Aan dit verzoek kon geen gevolg gegeven worden. De zendeling der Ned. Zend. Ver. te Buitenzorg bezocht echter van tijd tot tijd het landgoed. Ook de

Sluiten