Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijke verschijnselen op Zendingsgebied.

De Zendings-Internationale. — De Kontinentale Zendings-Conferentie. —! De Duitsche Zending. — De houding der Anglicaansche bisschoppen. — Een en ander omtrent de „home-base". — De Roomsche Zending in China. — De Japansche vrouw en het onderwijs. — Een Mohammedaansche Zendingsvereeniging. — Uit Belgisch-Congo.

De Zendings-Internationale.-— Sedert de Edinburgsche Wereld-Zendings-Conferentie in 1910 zijn er pogingen aangewend om tot een wereld-organisatie te komen. Het Continuation-Committee is toen ontstaan, dat veel nuttigs heeft uitgericht, maar in 1914 onmachtig bleek voor den arbeid, die toen te doen was. De belangrijkste resultaten zijn geweest: de uitgaaf van The International Review of Missions en de reizen van dr. John Mott, waardoor op de groote zendingsterreinen meer eenheid en samenwerking kwam. In den'oorlog is deze poging om tot een internationale organisatie te geraken mislukt. Engeland en Amerika richtten een Emergency-Committee op, dat organisatorisch beter in elkaar zat, maar slechts een deel van het zendingsterrein omvatte en ten deele den arbeid van het Continuation Committee voortzette.

Nu is men gelukkig zoover, dat de beide genoemde Comités worden opgeheven en een nieuw comité in het leven is geroepen, dat organisatorisch voortkomt uit de zendingsactie in de verschillende landen. Elk land heeft overeenkomstig den omvang van zijn zendingsarbeid een bepaald getal vertegenwoordigers.

Ons land zal daarin door twee leden vertegenwoordigd zijn. De Commissie van Advies inzake het- Zendingsconsu-

Sluiten