Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haling. Denkt gij er ook wel eens aan door het gebed met Hem in verbinding te komen?"

Daar zijn verscheidene snaren op een viool, maar zij moeten gespannen worden om eene melodie voort te brengen. Onze gedachten zijn gelijk aan zoovele snaren. Zij moeten gespannen worden, dat wil zeggen aan Christus onderworpen worden, dan kan de strijkstok van het gebed er wonderschoone liederen uithalen.

Het oordeel van Soendar Singh over wetenschappelijk onderzoek, leert men eenigszins kennen uit de volgende gelijkenissen:

Eenige jaren geleden zag ik een kind, dat een ui in zijn hand hield en een voor een de schillen er af nam. Het zeide: „Ik neem de schillen er af om te zien, wat er binnen in zit". Ik antwoordde: „Maar die ui bestaat heelemaal uit schillen". „Neen", zeide het kind, „er moet iets binnen in zitten". Het ging voort met schillen tot er niets meer over was. Velen doen hetzelfde met hun godsdienstige overtuigingen. Zij werpen altijd kwesties op, met het gevolg dat de geestelijke visie der dingen hun ontgaat.

Ik heb een vriend, die heel knap is, een chemicus. Hij nam een beker melk en begon die te analyseeren. Hij kon ons precies vertellen, uit welke deelen die melk was samengesteld, maar ik zeide: „Een kind kan die melk niet analyseeren, maar het weet bij ondervinding, dat die melk goed is en hem sterker maakt. Dag aan dag wordt het sterker door het gebruik van die melk. Verklaren hoe dit gebeurt, kan het niet, maar het gebeurt. Gij met Uwe analyse ontvangt geen voedsel van de melk -en gij bederft hem nog bovendien. Ik vind, dat het kind verstandiger handelt dan gij".

Toen hem eens gezegd werd: „Het is alles heel goed voor U, die als Sadhoe geen gezin te onderhouden hebt, en geen aardsch beroep uitoefent, om letterlijk de bevelen van Christus op te volgen, maar hoe mioeten die menschen het doen, die een gezin te hunnen laste hebben en die in deze wereld te werken hebben, zooals gij zelf zegt, dat de roeping van verreweg de meeste menschen is?" antwoordde hij: „Voor allen, zoolang zij in deze wereld leven, zullen er groote moeilijkheden te overwinnen zijn, als zij Christus willen volgen.

Sluiten