Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaan als hij schildpadden geharpoeneerd heeft. Daarbij wordt dan gezongen. Die klappers worden dan niet gegeten, maar in zee geworpen. Men verzekerde mij, dat men dat feest wel moest vieren, daar anders het volgend jaar geen enkele schildpad zich zou vertoonen.

Naar aanleiding van deze vraag heb ik toen verteld hoe men in Holland doet als de groote haringvloot uitvaart. Dan wordt in de kerk Gods zegen afgesmeekt over de pogingen om veel visschen te vangen. En na afloop wordt God ook daarvoor gedankt. Zoo kunt ge hier ook doen, zeide ik. Lnat aan het eind van den westmoesson de goeroe met jullie een godsdienstoefening houden. Dan kan iedereen zijn dank aan God brengen. Want alle visschen en alle schildpadden in zee zijn Gods eigendom. We kunnen Hem er om vragen, en we moeten Hem er voor danken.

Dit voorstel vond algemeene instemming. Ik heb den goeroe gezegd om in overleg met de menschen ieder jaar zoo te doen. Op deze wijze hoop ik, dat een Christelijke gedachte door de menschen begrepen zal worden en een Christelijk gebruik ingang zal vinden.

Het is slechts een reis van een goed uur om van Anoes naar Podena over te steken. Maar in den westmoesson staat een sterke stroom uit het westen juist tusschen de twee eilanden door. Daarbij kwamen hevige deining en zware wind. Het werd dan ook een tocht die me zal heugen. Drie uren zaten we in den zwaren stroom te worstelen. Daarbij kwam, dat door de dwarszeeën de uitlegger van de prauw lossloeg. Haastig maakte ik de touwen, waarmede mijn barang vastgebonden was, los, en met die touwen hebben wij toen den uitlegger zoo goed mogelijk weer bevestigd. Toch bereikten wij gelukkig Podena.

Podena kan men een Christendorp noemen. En men kan het ten minste naar het uiterlijk te oordeelen zien. Alles ziet er keurig uit. Een schoone weg, nette huizen. Een heel goede goeroewoning, en een nette schoolkerk. De kinderen, die den leeftijd hebben, komen allen op school en zeer trouw. En over het algemeen worden de godsdienstoefeningen ook goed bezocht. Echter trof ik het nu slecht, daar juist een groot deel van de bevolking naar den vasten

Sluiten