Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Japen — de oude invlo.edssfeer van Salawati — om de Papoea's tegen het Néderlandsche gezag op te zetten. De Oetoesan is spoedig na zijn verbanning in den vreemde overleden.

Maar ik liep mijn verhaal te ver vooruit. De brieven van den goeroe brachten mij ook telkens liet verzoek van de bevolking der Twee Eilanden, om te komen. De goeroe voegde erbij, dat men gaarne wenschte gedoopt te worden.

Ik wenschte ook gaarne nader kennis te maken met de Twee Eilanden en hun bevolking, maar 't was geen kleine zaak om er heen te gaan. Mansinam, na minstens 4 dagen Warpaperi met een goeroe, dan weer ± 4 dagen de Twee ' Eilanden en dan weer ± 4 dagen Domi of Sorong.

Maar 't kwam er toch eindelijk van. 'k Trof 't heelemaal niet met wind en weer, zoodat ik blij was na de zeer bezwaarlijke reis voet aan wal te zetten te „Amsterdam". Geen goeroe echter, die me aan 't strand verwelkomde. Toen ik de belangstellenden, die om me heen stonden, gegroet had, vroeg ik: „Is de goeroe ziek?" Toen kwam vrij benepen het antwoord: „De goeroe is er niet — die is naar Sorong". -— „Naar Sorong, waarvoor?" — „Om tolk te zijn voor de lui, die belasting brengen bij den ambtenaar!"

Ik was niet weinig uit mijn humeur. Na zoo'n lange en kostbare reis (met prauwen vaart men niet goedkoop), zoo'n teleurstelling. Ik kon niet direct doorgaan, daar de wind weer tegen was en ik wilde ook wel eenige dagen bij die Amsterdamsche Biakkers vertoeven. Toen men merkte, dat ik boos was én goed boos ook op den goeroe, durfden eenigen met aanklachten tegen hem komen. En die aanklachten waren heusch niet voor de poes. De goeroe hield bijna geen school, maar de schoolkinderen moesten voor hem tuinen maken — boontjes, gierst, patata's e.d. De goeroe had hen, die onwillig waren, gedreigd met zijn geweer. De goeroe had zich een gedeelte van eens anders tuin toegeëigend en toen de eigenaar geprotesteerd had, alweer gedreigd met zijn geweer en dergelijk moois meer. Ik hoorde genoeg om me te doen besluiten den man uit zendingsdienst te verwijderen.

Na eenige dagen toevens op het eiland, was de goeroe nog niet op het appèl en ik vervolgde mijn reis naar Sorong.

Sluiten