Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

greep te doen, eenigszins in aansluiting met de geografische ligging der verschillende landen en in verband met de voorstelling der Hardy-platen.

Vooreerst dan iets over M i d d e n-A f r i k a, de Oostelijke streek, de landen, die zich om het Victoria Nianzaméer groepeeren. Ik noemde reeds een boekje van Elverson over Kavirondo. Bekender is het aangrenzende O e g a n d a. waaraan de naam van Alxander M.ackay met eere verbonden is. Om land en volk goed te verstaan, leze men het smaakvol en met veel platen uitgegeven boek van C. W. Hatterslev „A n E n g 1 i s h Boy's Life and Advent ures in U gand.a". Het verscheen reeds in derden druk. Van de 16 platen zijn er 3 in kleurendruk, deels naar teekeningen, deels naar foto's van bizonder goede kwaliteit. In den zeer onderhoudenden tekst zijn verscheidene fabels, legenden enz., van de Oeganda-negers ir.gevlochten'welke hier voor het eerst gepubliceerd zijn. Omvang 262 blz., in linnen stempelband ƒ2.80 fr. p.p. Over den reeds genoemden zendeling Mackay verschenen een paar goede bronnen. Het breedst uitgewerkt is het boek van Padwick, „Mackay of the Great Lak e". In 1918 kw T ann er de 2de druk van uit. Het is geïnspireerd door een tweetal uitvoeriger biografieën door de zuster van Mackay geschreven, en zóó bewerkt dat het zonder veel moeite pakkende vertelstof geeft. Mackay leefde van 1849 tot 1890. Zijn lijfspreuk was: „One thing above evervthing: I must make my Christianity a practical thing". Ernest Prater teekende voor dit boek 9 mooie platen in zwart en 3 in kleurendruk, terwijl tusschen den tekst nog verscheidene kaartjes zijn opgenomen, van het Nianza-meer, enz. In linnen stempelband kost het boek ƒ2.40. — Juist kwam in de „New Missionary Series" een deel uit „M ackay of Ugand a", door Herbert Wylie. Het heeft 3 zwart een 1 gekleurde plaat en kost in cartonbandje 95 cent.

In het Duitsch is nog een klein boekje, dat een épisode uit de Oeganda-Zending weergeeft. Het heet „S k 1 a v e u n d doch P r i n z", erzahlt von M. Hoch. Het boekje heeft een paar plaatjes en kost in geïll. omslag 25 cent.

Sluiten