Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linnen band ƒ2.50). De vertaling is vlot en leest als een oorspronkelijk boek.

Het meest royaal uitgegeven is een op zwaar papier gedrukt boek van R. B. Dawson, M. A., getiteld: ,,L i v i n gstone the Ilero of Afric a". Het verscheen in 1918 en geeft een zeer volledig levensbeeld. Bovendien 17 prachtige platen, waarvan één in fraaien kleurendruk, voorstellende het door h. eigenhandig bevrijden van slaven. Deze plaat komt ook op den pakkenden linnen stempelband voor. Het omvangrijk werk kost slechts ƒ3.25 fr. p.p.

In het bovenstaande werd het belangrijkste genoemd, dat in zichzelf complete vertelstof kan geven bij de 5 platenseries van Stuart Hardy. Er bestaan echter ook nog een aantal verhalenbundels, waarin wij vertelstof kunnen vinden van allerlei landen of Zendingsmannen en -vrouwen in de meest uiteenloopende wereldstreken.

Ik stel mij voor op enkele werkjes van dien aard ten besluite nog even de aandacht te vestigen, daar juist in zulke bundels zoó heel veel moois te vinden is, dat heel goed te pas gebracht kan worden bij de Zendingsvertelling.

Allereerst zijn er enkele publicaties, welke schetslijnen geven, aangevuld met allerlei noodige gegevens om een verhaal weer te geven.

Tn de „Talks-Series" kwamen twee van die boekjes uit in het bekende kwarto-formaat. Ten eerste: „T a 1 k s o n Victories of Love in many Land s". Het is geschreven ten behoeve van „Missionary Classes", bestaande uit jongens en meisjes van 8—12 jaar. De tweede druk verscheen in 1920. Men vindt hier allerlei wetenswaardigs voor 6 verhalen. Daaronder een schets voor Afrika (Africaner Outlaw) en over de Nieuw-Hebriden (Paton of the New Hebrides). Ken aantal uitneembare platen vindt men achterin. Het tweede soortgelijke boekje heet: „T a 1 k s o n the Races to be wo n". Van de 6 schetsen houden er 5 verband met de platen van Hardy, wat de onderwerpen betreft: „The South Sea Islander; The Smiling Negro; The dutiful Chinese; The unsatisfied Hindu; The undaunted

Sluiten