Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. „M i s s i o n a r y Heroes in A f r i c a". Daarin The Hero of Uganda (Alex.Mackay). -— Pioneers in Nyassa-land (Livingstone enz.). — The lionhearted Bishop (Hannington) enz.

3°. „M issionary Heroes in North and South A m e r i c a". Daarin o.a.: Among the Indians and Eskimo of Hudson Bay. — The „Praying-Master" of the Redskins (Bisschop Bompas). — In the Land of the Dakota's, enz.

Deze boeken zijn op aantrekkelijke wijze geschreven doör John C. Lambert en hebben alle als ondertitel het veelbelovende „True Stories of the Intrepid Bravery and stirring Adventures of Missionaries with uncivilized Man, wild Beasts and The Forces of Nature".

Thans Wijs ik nog op eenige verhalenbundels geschikt voor vertelstof aan meer jonge kinderen. Voor de kleintjes is het voortreffelijke boekje van Mary Entwistle, „T h e B o ok of Babies" (ƒ 0.75) alle aandacht waard. Er verscheen een Hollandsche bewerking van onder den titel „K lei n e Kleuters indeZendingslanden, welke reeds 4 drukken beleefde, tezamen een kleine 13000 ex., omvattende. Het heeft bij 12 aardige eenvoudige verhaaltjes 13 keurige plaatjes uit het kinderleven in verre landen en een zendingslied op muziek. Bij een omvang van 75 blz. kost het slechts 60 cent, terwijl bij afname van minstens 25 ex. halve prijs berekend wordt. Het behandelt o.a. China, Afrika, Perzië, Zuid-zee, Japan, Eng.-Indië en Labrador.

Van dezelfde schrijfster kwam nog een aardig werkje uit dat echter niet vertaald is. Het heet ,,T he Book of I s1 a n d B a b i e s". Er staan 10 aardige foto's in, terwijl de 12 verhaaltjes bizonder goed den kindertoon treffen, zooals Mary Entwistle dat zoo uitnemend verstaat. In 1920 verscheen de 3de druk. De prijs is 75 cent. Het vertelt o.a. van het kinderleven op Papua (Eng. Nieuw-Guinea) op Ceylon, o]> Borneo, op Hong-Kong (China) en op IJsland.

Twee en vijftig korte stukjes met vertelstof geeft het handige boekje van Ernest Price, dat verschenen is onder den

Sluiten