Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Britsch-Indië, Arabië, Korea enz., met goede plaatjes (13).

Voor oudere kinderen zijn ook eenige zeer goede bundels te noemen.

Allereerst „M issionary S t o r i e s". Alleen de tweede Serie is nog in den handel. In aansluiting op het Zendingswerk in China, Japan, Britsch-Indië (o.a. de figuur van Pandita Ramabai), Zuidzee, Afrika, vindt men hier een groot aantal goed vertelde verhalen met niet minder dan 45 plaatjes. De prijs in linnen bandje is ƒ 1.50 fr. p.p.

Een dergelijke verhalenbundel met 12 mooie platen op kunstdrukpapier en in slap linnen band vindt men in „A "C h r i s t i a n H e r m i t in Bu r m a and other Tales". Ook hierin komen Japan, Australië, Afrika en Britsch-Indië op interessante wijze ter sprake. De prijs is zeer laag: ƒ 1.30 franco p.p.

Grooter van omvang is „M i s s i o n a r y Advent ur e s", door Georgina Porde. De derde druk kwam in 1919 uit, wel een bewijs dat het boek zijn practische bruikbaarheid bewezen heeft. Men vindt hier 6 verhalen over Afrika en verder o.a. over Australië en over zendeling Patteson. De prijs in linnen band en met zes platen op kunstdruk bedraagt ƒ 2.25.

Ten slotte nog een tweetal Duitsche boeken. Paul Richter schreef een serie „B a n n e r t r a g e r des Evangeliums in der Heidenwel t". Alleen de derde Serie is nog leverbaar. Men vindt daarin op pakkende wijze de levens verteld van allerlei groote Zendingsmannen uit Afrika, China, Zuidzee, Britsch-Indië enz. O.a. Robert Moffat, Robert Morrison, John Paton. Plaatjes komen er niet in voor. De omvang is ruim 200 bladzijden en de prijs in linnen band ƒ 1.60.

In 1920 verscheen in Zwitserland een „Missionsbuch für unsere Töchter" door de "bekende Frau Adolf Hoffmann geschreven. Het heet „Junge Madchen in weiter W e 11" en is een aaneenschakeling van korte schetsjes, waaruit men de schrijfster van „Naher zum Ideal" weer geheel kan terugherkennen. Vooral al de ellende, die samenhangt met het kind-huwelijk in Eng-.Indië wordt er treffend

Sluiten