Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belasting of Heerediensten? X, 233. Belastingen op de inlandsche woningen. XIX, 317. Beleid , Ons - in Indië. Hoe andere natiën daarover denken. XIX, 411. Beschaving. Hare vorderingen in de Minahassa. VIII, 463. Beschrijving , Fragment eener onuitgegevene - van de Minahassa. VIII, 1. » van eenige in O. Ind. voorkomende vruchten. I, 366. » van land en volk op de Sangir-eilanden. I, 44. Bestuur , De zegen van het Nederlandsch - in de Battalanden (Sumatra). XX, 124. Beteekenis der namen van eenige negerijen in de Minahassa. VII, 384. Bevestiging van ouderlingen te Mödjö-Warnö. VI, 272. Bevolkingen. Verhouding van deze tot het aantal inlandsche christenen, in Engelsch-indië, in 1872. XIX, 204. Beweging , Godsdienstige en Maatschappelijke op het vaste land van Indië. IX, 274. » Wetenschappelijke en Godsdienstige in Voor-Ind. X, 215. Bezoek , Kort - aan Mödjö-Warnó. XIX, 326. Bezwering der cholera te Gantarang (Zuid-Celebes). XIX, 344. Boekaankondiging. Allgemeiner Missionsatlas von Dr. R. Grundemann. XVI, 223. Boeken , Lijst van - uitgegeven door het Ned. Zend. Gen., voor inlandsche gemeenten en scholen. XVIII, 370. Brahmo Somaj (Brahmoïsme) of het Indisch Theïsme. XVII, 168. Brief , Algemeene - van Bestuurders aan de zendelingen. I, 259. » » > » d d inlandsche gemeenten in de Minahassa. III, 349. Burgers op Ambon. IV, 18, 168. Bijbelsche legenden der Mohammedanen. Bijdrage tot de kennis van deze. IX, 227. Bijbelverspreiding in de Minahassa. III, 251; VI, 291. Bijzondere inlandsche scholen. Subsidiëring van - XVIII, 296.

Catalogus van voorwerpen, enz., verzameld in het zendelinghuis van het

Ned. Zendelinggenootschap. XVIII, 119.

Cholera , Bezwering der - te Gantarang (Zuid-Celebes). XIX, 344. Christendom , Islam en - ook met betrekking tot Neêrl. Ind. XIV, 344. » De vatbaarheid der niet-christenvolken voor het - XX, 71.

» Zijne vertegenwoordigers onder heidensche volken, in

onze eeuw. XIX, 352. » op Ambon. t 192. » in Bolaang-Mongondou. III, 21. v op de Sangir-eilanden. I, 69. d v Timor. VIII, 25.

O.

Sluiten