Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godsdienstige en maatschappelijke beweging op het vasteland van Indië. IX, 274. » Literatuur der Makassaren. V, 84. » Plegtigheid bij een stam van Noord-Amerikaansche Indianen. IX, 369. ii Wetenschappelijke en - beweging in Voor-Indië. X, 215. Gosznersche missie. I, 336. Grondslag, Oorsprong, - en methode der zending. VIII, 264.

H.

Handel op Ambon. IV, 173. Heerediensten. Belasting of - ? X, 233. Heidendom en Islam in Bolaang-Mongondou. XI, 255. » op de Sangir-eilanden. I, 66. Herziening van de werkzaamheden des Genootschaps, na dertienjarigen arbeid. VII, 333. Hoed . Koppensnellers - III, 343. Hollandsche taal. Het invoeren daarvan in de Molukken. VIII, 337. Huisbezoeken en gesprekken. II, 266, 355; V, 219; VI, 38. Huishouw. XVIII, 125. n bij de Alfoeren. VII, 138. h Lijst van Javaansche woorden, die op - betrekking hebben. XX, 21. Huisinwijding bij de Alfoeren. VII, 141. Huis , Een - in 'tbosch. X, 19. Huisraad. XVIII, 135. Hulde aan de nagedachtenis van een voortreffelijke Ambonees. XVII, 359. Huwelijken . II, 108; XI, 315; XV, 345.

I.

Indian Missionary Manual. XVI, 117. Inlanders, Overkomen van - naar Nederland. XI, 121. Inlandsch onderwijs. XV, 1. » onderwijs, besproken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. XVIII, 66. Inlandsche christenen. Verhouding van het aantal van deze tot de bevolkingen in Eng. Ind., in 1872. XIX, 204. » scholen in Eng. Ind. in 1873. XVII, 394. » scholen. Bijzondere - Subsidiëering van deze. XVIII, 296. t> scholen. Openbare - XX, 295. » school op Java. De - XI, 97 en XVII, 48. » volksschool. Het eerste onderwijs aldaar. XIX, 147. » woningen. Belastingen op de - XIX, 317.

Sluiten