Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kweekschool te Taaawangko. II, 272, III, 282 en 354, VI, 318. » n n Examen, Janaarij 1871. XV, 269. ii ii n n December 1872. XVII, 337. » ii n ii Januarij 1876. XX, 421. » n Tomohon. XVI, 387. » ut Examen, December 1871. XVI, 379.

L,

Land en volk van Bolaang-Mongondou. XI, 284. Landbezit in de Minahassa. XVII, 107. Landverkoop in de Minahassa. XVIII, 227. Landweg uit de Minahassa naar Bolaang-Mongondon, XX, 145. Bijlagen daarbij. XX, 180. leesboeken. Enkele Maleische - XVII, 1 (achteraan). Legende over Nabi Isa. XVII, 266. Ler/enden. Alfoersche - VII, 114. • der Mohammedanen. IX, 227. Legerorder. Eene - V, 198. Leprozengesticht in de Minahassa. III, 15. Leven en Werkzaamheden van J. G. Schwarz te Langowang. IV 7 , 253; V, 3; VI, 357; VII, 1. Levensberigt van S. D. van de Velde van Cappellen. I, 7. Levenswijze. Uiterlijke - van den Javaan. I, 89. Lidmaten. VI, 45. Literatuur . Godsdienstige - der Makassaren. V, 84.

M.

Maandblad voor de Minahassa. XIII, 367. » v. d. Minahassa in 1870. XV, 153. » » » » 1871. XVII, 32. Maatschappelijke. Godsdienstige en - beweging op het vasteland van Indië. IX, 274. » toestand van Ambon te verbeteren. IV, 18C. Maatschappij . Nederlandsche - tot bevordering van nijverheid. Haar Koloniaal Museum te Haarlem. XVII, 220. Mangoen Dosiah. XV, 207. Mapaloes. VIII, 10. Medehelpers , Zamenkomst van de - te Mödjö-Wamö. VI, 150. Mee- en tegenwerking. XII, 327. Methode bij het aanbrengen van kennis onder minontwikkelde volken. VII, 99. » Oorsprong, grondslag en - der zending. VIII, 264.

Sluiten