Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijs op de Sanglr-eilanden. I, 40. h Staat der scholen voor inlandsch - in Engelsch Indië, in 1873. XVII, 390. n Toelichting op Harthoorn's oordeel over het - in de Minahassa . X , 297 . » Godsdienst- - III, 269, 327, 387, passim; V, 340. Ontdekkingstogten op Nieuw-Guinea. XVII, 165. Oorsprong , Grondslag en Methode der Zending. VIII, 264. Opleiding, De - der gemeenten in de Minahassa tot meerdere zelfstandigheid. XI, 83. n De - van zendelingen. XVII, 85. h De - van zendeling-kweekelingen. VIII, 469. n Is de - van Alfoeren hier te lande in den regel aan te bevelen? XI, 77. Opstoppen. Het - van den neus met tabak. XVI, 232. Opwekkingsrede van Ds. J. Eegelsma Mebius, 1814. VII, 356. Ornamenten/eest. Een - te Gantarang (Zuid-Celebes). XIX, 344. Ouderlingen . Bevestiging van - te Módjo-Warnö. VI, 272. Oudheden XVIII, 183. Oudmeesters , Drie - in de Minahassa. XVIII, 237.

P.

Palmwijn. VII, 293. Parapattan - weezengesticht te Batavia. XVII, 105. Piëtismus und Christenthum im Spiegel der ausseren Mission. VIII, 298. Pitrah. Djakat en - XVIII, 1. Plackaat Anno 1659, over 't invoeren van de Duitse taal. II, 307. Plegtigheid Eene godsdienstige - bij een stam van Noord-Amerikaansche Indianen. IX, 369. Posan (ongeoorloofd). VII, 133. Preken. VI, 36. Pr esterschap. De - in de Minahassa. VII, 118.

R

Rano-i'opo-gebied en de bevolking van Bolaang-Mongondou. XII, 1. Rapport , uitgebracht in 1811. VII, 333. Reconvalescenten. Loka, geschikt verblijf voor - XII, 278. Redevoering bij de plegtige opening van de kostschool van het Ned. Zend. Gen. IV, 86. Reis. Verhaal eener - naar Bolaang-Mongondou. XI, l en 225. » Aanteekeningen op deze. XII, 297. Reisyelegenheden . Reizen en - op Java. VII, 237.

Sluiten