Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hawaiïschen Archipel. Geschiedenis van den - VIII, 165; IX, 315; XIV, 56. Hkber, Reginald . Bisschop. X, 229. Hendkrson, James . Zendeling. XIII, 145. Hkrbert , C. Kolonel. X, 220. Hbrrmann . Zendeling. II, 17. »• 's overlijden. II, 313. Hoekoem-besar . De - van Tonsawang. IX, 137Hoëvell , Dr. W. R. van . XV, 260. Hoezoo , W. Aanteekeningen op de brochure van Ds. Schuurman: «Dat vele eilanden, enz." XV, 167. » Bezoek aan de gemeente te Kajoe-Apoe (Koedoes) October 1870. XV, 227. /< Bijdrage tot de kennis van de bijbelsche legenden der Mohammedanen. IX, 227w Een vonnis in zake van echtscheiding. XVIII, 17. ƒ» Eenige Javaansche spreekwoorden. IX, 283. /' Evangelisatie op Java. IX, 1. w Fragment van het Javaansche geschrift: w Aehiring-Djaman". XIII, 307. w Iets uit Módjö-Warnó. VI, 265. w Módjö-Warnö en Samarang. IX, 277. ff Nog eene legende over Nabi-Isö. XVII, 266. » Opmerkingen en aanteekeningen. XII, 319. n Over het doen overkomen van inlanders naar Nederland, enz XI, 121. // Reizen en reisgelegenheden op Java. VII, 237. w School te Samarang. XI, 119. ii Uit de inlandsche school op Java. XVII, 48. ii Verslag mijner werkzaamheden en bevindingen, 1861. VII, 163. « ld. over 1867. XII, 338« i, v 1868 en 1869. XIV, 217. ii 1873. XVIII, 186. « » « 1874. XX, 205. ii Zamenkomst van de medehelpers te Módjö-Warnö. VI, 150. Hofstede , Dr. Petrus . XV, 33. Hogb , Dr. Mozes . Zendeling. XVIII, 32. Holle , K. F. XII, 27. Hoog, Th . Rapport, uitgebracht in 1811. VII, 333. Hopkins. VIII, 177. Hugenholtz , P. H. De zending op de Zuidwestereilanden. IV, 138. Hunter , Dr. XVII, 401. Huxley . XIV, 381, 385.

Sluiten