Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graafland, N. Onze eischen. (De Tjahaja Sijang) XVI, 1, 183. n Oorsprong, grondslag en methode der zending. VIII, 264. « Staat der gemeenten en scholen, onder leiding van - te Tanawangko. XII, 176. Verslag. II, 247; VI, 30. ii Verslag van de kweekschool te Tanawangko. III, 282, 354; VI, 318. Griethuijzen , W. Th. van. XVI, 168. Groot , C. P. Hofstede de . Brief van den Heer Duymaer van Twist aan den Heer - XVII, 99 n P. Hofstede de . Verslag van de Missionsconferenz te Bremen, 23-26 Mei 1876. XX, 367. n H ugo de . XIII, 258*. Grundemann , Dr. R. XX, 71. « Allgemeiner Missionsatlas. XVI, 223. n 's Bewerking van Dr. G. E. Burckhardt's kleine Missionsbibüothek. XX, 221. n Jahrliche Missionschronik. XVI, 352. Guittart , L. J. en de Vereeniging tot bevordering der Zendingzaak te Rotterdam. IX, 360.

H.

Haroeko. Staat der christengemeenten aldaar, alt 0 . 1870. XV, 306. Harrebomee , G. J. Een ornamentenfeest te Gantarang (Zuid-Celebes) tot bezwering der cholera. XIX, 344. Ha rt , C van dfr . Kapitein. II, 19. Harthoorn , S. E. Zendeling. IX, 243, 244, 266. n Bezoekreis aan de gemeenten in Kediri, Madioen en Módjö-Kertó. V, 120, 245. n De zending op Java, en meer bepaald die van Malang. IV, 103, 212. n Iets over den Javaanschen mohammedaan en den Javaanschen christen. I, 183. n 's Oordeel over het onderwijs in de Minahassa, toegelicht. X, 297. n Uit het dagverhaal van - II, 137. n Verslag der commissie in zake den zendeling - en de zending op Java. VII, 392. ii Wederlegging van - 's «de Evangelische Zending, enz." VIII, 193. Hasselt , Dr. B. Th. W. tan . Hulde aan de nagedachtenis van een voortreffelijken Ambonees. XVII, 359. iwaü. XIV, 52.

Sluiten