Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Javanen . De - en het Evangelie. XIV, 123. » Iets over de - I, 89. » Iets over de kleeding der - XX, 257, 377. » Zelfdooding en zelfmoord. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der - VII, 72. Jei lesma, J. E. Hoe kan op de besteen minst kostbare wijze, enz. 1, 329. Jezus Christus : Europa en Azië. XVII, 272.

K.

Kajoe-Apoe (Koedoes). Bezoek aan de gemeente te - Oetober 1870. XV, 227. Kediri. XII, 33, 361. » Bezoekreis aan de gemeenten in Madioen en Módjö-Kertö. V, 120, 245 » Jaarverslag over 1874. XIX, 373. » Staat der gemeente, ult°. 1874. XIX, 377. Uit - XVII, 422. Kediri-Malang. Jaarverslag over 1870. XV, 348. » Staat der gemeenten, uit" 1 . 1871. XVI, 346. » Dito uit 0 . 1872. XVII, 204. Kema. Werkkring van (Ajermadidi). XII, 128. Kempson . Directeur van onderwijs. IX, 276. Kern , Prof. X, 215; XV, 345. Keyzer , Dr. S. IX, 283. Kicherkr, J. J. Zending aan de Zakrivier. XII, 61. Kinnaird . Zendeling. X, 219. Klinkert . Zendeling. XV, 21. Koeloe. Uit het zilverland. XVII, 74. Koemelemboeai. 1, 221. » Werkkring van - XII, 139. b Staat van gemeenten en scholen te - XII, 178. Koepang. VIII, 24 ; XV, 377. Kreembr , J. Swaroe, eene inlandsche gemeente op Java. XVIII, 251. » te Malang (Java). Verslag over 1874. XX, 109. » Uit Mödjö-Wamö. XVII, 186. K ruyt , J. XV, 345. » De inlandsche school op Java. XI, 106. » Een reisje naar Malang. XIII, 357. » Javaansche benamingen van ziekten of ziekteverschijnselen. XII, 312. » Mödjó-Warnó. Jaarverslag 1874. XIX, 378. » ld. 1875. XX, 335. » Uit mijne aanteekeningen gedurende het jaar 1870. XV, 307.

Sluiten