Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loka , een geschikt verblijf voor reconvalescenten. XII, 278. Long, John . Zendeling. X, 219, 225. Lotze . Voorstel van Dr. - in 1809. VII, 354. Louwkrler , J. Drie oudmeesters in de Minahassa. XVIII, 237. » Examen aan de kweekschool te Tanawangko, 5 en 6 Dec. 1872. XVII, 337. » ld. 12-14 Januarij 1876. XX, 421. v Minahassische spreekwoorden en gezegden. XX, 68. x> Minahassische vertelseltjes. XVI, 27; XX, 51. # Verslag over 1874. XX, 120. Luykk , W. Zendeling. XX, 248.

M.

Mac Leod , Dr. Luit.-Gouverneur. X, 228; XVII, 174. Mackenzie . -Zendeling. XX, 95. Madioen. XII, 33. » Bezoekreis aan de gemeenten in Kediri, - en Mudju-Kertu. V, 120, 245. Magelang. Kweekschool voor inlandsche onderwijzers aldaar. XVIII, 297. Malcassar. IV, 303, 345. Makassaren . Proeve van de godsdienstige literatuur der - V, 84. Maklay , N. Miclou cho . Reiziger. XVII, 103. Malang . II, 167; VI, 236; XII, 37. » De zending op Java en meer bepaald die van - IV, 103 ,212. i Een reisje naar - XIII, 357. i Verslag over 1874. XX, 109. Malang-Kediri. Jaarverslag over 1870. XV, 348. . i Staat der gemeenten uit". 1871. XVI, 346. > ld. uli°. 1872. XVII, 204. Malcom. II, 186. Mangaia (Hervey-eilanden). XX, 140. Mangoen, Dosiah . Javaan. XV, 207. Matthes , Dr. B. F. IV, 304. Mebius , Dr. J. E. OpwekkingBrede van 1814. VII, 356. Meikicke . VIII, 176. Melanenië. Jobn Coleridge Patteson, zendeling-bisschop van - XIX, 6G, 277. Melati van Jaya . De familie van den Resident. XX, 138. Mertado. Staat van gemeenten en scholen. XII, 164. r Werkkring van - XII, 99. Midden-Afrika. Nieuwe zendingen in - XX, 128. Millies , H. C. Islam en Christendom, ook met betrekking tot Neêrl.Indië , eene voorlezing. XIV, 325. .,

Sluiten