Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S ayid , W asir A li . X, 220. Scawen . Schrijver. XIV, 379. Schaaffhausen . Professor. XIV, 385. Schaafsma , A. O. Staat van gemeenten en scholt'11 te Langowan. XI], 1 GS. Schkrius . Resident. X, 373. ScHM idtmüller , Dr. C. W. M. IX, 78. Schot, C. G. Uittreksel uit zijn dagboek. I, 351 . Schreiber , Dr. A. Zendeling. XX, 124. Schuurman , D s . XV, 28, 53, 382; XVI, 157. » Zijne brochure: «Dat vele eilanden, enz." XV, 167. Schwartz, Christiaan Friedrich . XIII, 107. S chwarz , J. A. T. XV, 22. » Staat van gemeenten en scholen te Sonder. XII, 180. « Verslag van het examen aan de school te Tomohon, 21 Dec. 1871. XVI, 379. » en A. de Lange . De landweg uit de Minahassa naar Bolaang-Mongondou. XX, 145, 180. ii en N. Ph. Wilkfn . Allerlei over het land en volk van Bolaang-Mongondou. XI, 284. n n Brief van - XI, 399. n ii De taal in Bolaang-Mongondou. XII, 189. » » Gedachten over het stichten eener zending in Bolaang-Mongondou. XI, 42. » ii Gesprekken in het Alfoersch van Bolaang-Mongondou. XV, 115. r n Geslachtsregister in de taal van Bolaang-Mongondou, met vertaling. XV, 278. » n Het heidendom en de Islam in Bolaang-Mongondou. XI,255. ii n Verhaal eener reis naar BolaangMongondou. XI, 1, 225; XII, 297. J. G. XIII, 237. n o Leven en werkzaamheden van - IV, 253; V, 3; VI, 357; VII, 1. Schweinfurth , Dr. Georg . XVIII, 37. Sendang (Sedajoe). Verhaal van Djökö-Soepo, pangéran te -. Een Javaansch geschrift. XIX, 33 SeriÈre, de . Gouverneur. IV, 186. Sidokari. II, 159. Sloet tot Oldhuis , Mr. Resident. XVI, 41.

Sluiten