Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wal, M. van der . Staat van gemeenten en scholen te Talawaan. XII, 184. Wai.aeüs . Professor. XV, 30. Walians. II, 79 s VII, 118. Wallace, A. R. Reiziger. XV, 26; XVII, 225. i Over de vorderingen der beschaving in de Minahassa. VIII, 463. Weddik . Gouverneur van Borneo. VII, 265. Wenger , Dr. Zendeling. XVII, 394. West, Th . Zendeling. X, 234. W esthoff , D s . J. G. XVI, 168. West-Indië, Iets over de vruchten der zending in - XVIII, 27. Wiersma, J. N. De hoekoem-besar van Tonsawang. IX, 137. » Een huis in 't bosch. X, 19. 0 Staat van gemeenten en scholen te Ratahan. XII, 182. 1 Uit den werkkring te Ratahan. X, 1. Wilberforce. XIII, 149. Wilken , G. A. Het landbezit in de Minahassa. XVII, 107. « Het landverkoop in de Minahassa. XVIII, 227. Wilken , N. Ph . Brief van - III, 262; V, 330. > Bijdragen tot de kennis van de zeden en gewoonten der Alfoeren in de Minahassa. VII, 117, 289, 371. t Een seminarie voor inlandsche voorgangers te Batavia. XVI, 157. « Nog een en ander over de kweekschool voor hulpzendelingen. XVI, 387. » Staat der gemeenten en scholen te Tomohon. III, 281; V, 348; XII, 172. t Wederlegging van S. E. Harthoorn's »de Evangelische zending, enz." VIII, 192. » en J. A. Schwarz . Zie onder letter S. Williams, John . Zendeling. XIII, 249. Wiltens . Gouverneur. X, 185. WisÉlius . Het opstoppen van den neus met tabak. XVI, 232. Wijck , Jonkh. van der. XII, 30. Wijnen, R. Oud-resident van Timor. Een woord ter jaarvergadering gesproken. XV, 257; XVI, 341.

x.

Xavïirius, Franciscus. XIII, 41; XVII, 404.

Sluiten