Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allang (Amboina). I,'351. Amboina. Iets over het eiland - IV, 5, 168. » De flora van - IV, 10. Ambonees . Hulde aan de nagedachtenis van een voortreffelijken - XVII, 359. Ambonsche vertelseltjes. XVII, 56. Ambonsche eilanden . Woordenlijst van eenige dialecten der- - VIII, 61, 301; IX, 109. Amoerang (Minahassa). I, 14; II, 309; VI, 189, 285. ® Gemeenten en scholen aldaar. X, 139, 154 ; XII, 170. » Godsdienstige gesteldheid van - II, 322. » Werkkring van - XII, 117. Andree , Dr. Karel . Over de Minahassa. XVII, 224. Andriessen . Resident - X, 373. Arthington, RoBert . Zendingvriend. XX, 128. Azië. Jezus Christus: Europa en - (Redevoering van K. Chunder Sen). XVII, 272.

B.

Babauw (Timor). XV, 366. Baker , Sir Sak vel , in Afrika. XVII, 406; XX, 92. Bür, J. J. Ambonsche vertelseltjes. XVII, 56. Batavia. Het Parapattan-weezengesticht aldaar. XVII, 105. Batoe-Mejrah. Kweekgcljool voor inlandsche onderwijzers op —, nabij Ambon. III, 127, Batta-landcn (Sumatra). De zegen van hét Nederlandsch bestuur aldaar. XX, 124. Bkhari lal Sïngh , zendeling te Calculta. XIII, 141. Bengalen. Het onderwijs voor inlanders aldaar. XVII, 62. Beschi , Josrph . De zendeling - XIII, 27. Bestvvrders aan de inlandsche gemeenten in de Minahassa. III, 329 # o aan leden en begunstigers. III, 114. » Algemeene brief van - I, 259. Bbvkhoff te Depok. XVI, 158. Bickmore , A. S. Zijn reisverhaal. XV, 25; XVII, 225. Birdwood , Dr., en het museum te Bombay. X, 226 Blekeer , Dr. P. Zijn reisverhaal. IX, 242; XIII, 390; XIV, 2. » Het Leprozengesticht in de Minahassa. III, 15. » Reis door de Minahassa, enz. II, 43; IV, 206. Boano. Eene bijzondere soort van afgoderij op - IV, 77. Boeroe. Eene bijdrage tot de kennis der Alfoeren van het eiland - III, 195. Bolaiing-Monyondou. Allerlei over het land en volk fan XI, 284. > De landweg uit de Minahassa naar - XX, 1'45.

Sluiten