Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Leden van het Hoofdbestuur en der raste Commissies.

De Leden van het Hoofdbestuur zijn: de BB. J. CraaDdijk, te Haarlem; D. H. H. Tijs9en, H. L. Vinke, (Vice-Voorzitter) te Rotterdam; L. C. Schuller tot Peursum, te Alkmaar; E. A. Remy, te Hengeloo; M. D. Deeleman, te Rotterdam; B. Ch. Ledeboer, te Loenen a/d Vecht; J. J. Prins, J. Offerhaas, te Leiden; A. Drost Dz., te Delft; W. Ph. Scheuer, te Rotterdam; P. D. Chantepie de la Saussaye, te Amsterdam ; W. Francken Az. (Voorzitter), J. J. L. Luti, C. W. van der Pot, J. La Verge, te Rotterdam; A. J. Th. Jonker, te Ellecom; J. H. de Ridder, te 's Hage; W. F. K. Klinkenberg, te Leeuwarden; P. A. Dijxhoorn, Thesaurier; J. C. Neurdenburg, Director van het Zendelinghais en Secretaris; J. W. Roskes, Adjunct-Director. — H. Hiebink, te Zutphen; L. V. Ledeboer Bz., te Rotterdam en D. Pijzei, te Dordrecht. Kereleden.

De Leden van het Hoofdbestuur te Rotterdam, met het Lid te Delft en dat te 's Gravenhage, vormen de Uitvoerende Commissie, van welke is: Voorzitter Br. W. Francken Az., Vice-Voorzitter Br. H. L. Vinke.

De Commissie van financiën bestaat uit de volgende leden: de BB. W. Ph. Scheuer, J. La Verge, W. C. van der Horst en P. A. Dijxhoorn, als Thesaurier. (Ëéne vacature).

De Commissie van beheer over het financieele gedeelte der bepalingen op de Pensioenen der Zendelingsweduwen bestaat uit: de BB. J. La Verge en P. A . Dijxhoorn.

De Commissie voor de Kleine Stukjes is samengesteld, als volgt: de BB. M. D. Deeleman, B. J. Adriani, A. Drost Dz., E. Laurillard, B. Ch. Ledeboer, C. Sepp.

Met het stellen der Maandberichten en de redactie der Mededeelingen belasten zich: de BB. W. Francken Az., H. L. Vinke, J. C. Neurdenburg, G. K. Niemann en C. W. van der Pot. (Eéne vacature).

De Commissie van onderzoek en toezicht op het Zendelinghuis bestaat uit: de BB. C. W. van der Pot, D. H. H. Tijssen, H. L. Vinke, W. Francken Az., W. Ph. Scheuer, de Director en de Adjunct-Director. (Twee vacatures).

Buitengewone Leden: de BB. H. Hiebink te Zutphen , J. H. de Ridder te 's Gravenhage en J. Craandijk, te Haarlem.

De Commissie voor de Oost-Indische talen bestaat uit: de BB. H. Hiebink, G. K. Niemann en J. W Roskes.

De zorg voor de expedities berust bij Br. J. W. Roskes.

De Permanente Commissie ter bevordering der belangen van het Genootschap hier te lande , bestaat uit de volgende leden:

Voor Gelderland : de BB . G. W. Stemler te Oosterbeek , W. J. Coenen te Drumpt , J . A. van Tricht te Lochem , J. G. van Griethuijsen te Zutphen , A. F.

H. Blaauw te Eist, J. H. Heidenrijk, te Tiel en J. M. Kolff, te Arnhem (Secretaris). Voor Zuid-Holland: de BB. A. Drost Dz. te Delft , (Secretaris) H. G.

Hagen te Leiden , F. ü. J. Moorrees te Vianen, W. L. Riehm te Vlaar dingen, A. de Pecker, te Gorinchem en R. H. Drijber, te Brielle.

Voor Noord-Holland •• de BB. K. F. Ternooy Apèl te Amsterdam, A. G. Boon te Enkhuizen, J. Craandijk, te Haarlem (Voorzitter), L. C. Schuller tot Peursum t.e Alkmaar (Secretaris), M. J. Mees te Haarlem , W. Bax, te Zaandam , P. J. Proost, te Koog a\d Zaan en A. M. A. Reijnders, te Aartswoud.

Voor Zeeland: Br. C. P. Buijze te Hulst, F. Kielstra, te Middelburg, A. J. H. W. Brandt, te Zierikzee en G. L. Krol, te Grotde.

Voor Utrecht: de BB. D. P. M. Graswinckel te Amersfoort, B. Ch. Ledeboer te Loenen a/d Vecht en Th. J. van Griethuijsen te 't Waal.

Voor Friesland : de BB. S. J. Rutgers te J HaUum, G. H. van Borssum Waalkes te Huizum en T. Beekhuis te Wirdum.

Voor Overijsel: de BB. A. G. van Anrooy en J. H. A. Michelsen te Kampen, E. A. Remy te Hengeloo , E. Cats Wor en D J. R. Jordens, te Zwolle. Voor Groningen: Br. J. Douwes te Leens. (Eene vacature.)

Voor Noordbrabant: de BB. J. G. van Lakerveld te Helmond, J. G. W. Krol te Oudenbosch.

Voor Drenthe: de BB. J. G. Busch Keiser te Dalen en D. Cannegieter, te Beilen.

Sluiten