Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dien man des geloofs en des betrouwens op God, van de Ruyter, die om de eer des vaderlands op te houden, gehoorzaamde en zijn' moed en gehoorzaamheid bij Syracuse met den heldendood bezegelde.

Het schip loopt flink, de Kapitein is een beminnelijk man, gemakkelijk en goed voor iedereen. Er zijn weinig passagiers aan boord. Dr. Giesbers en familie, een oud bekende, is eeu van hen; hij hielp mij vroeger, toen ik te Poerwö-redjö aan dysentrie lijdende was, uitstekend. Nu we ten zuiden van Creta zijn, begint het langzamerhand warmer te worden; trouwens 't mag ook wel; 35° breedte, dus met Holland een verschil van 17°, en toch zat ons de Noordenwind tot hiertoe op de hielen, alsof we nog niet genoeg hadden geproefd van den Hollandschen winter '87-88.

Heden nacht hadden we een hagelbui met weerlicht, en dat in de nabijheid van Egypte; de Kapitein zegt, dat het iets heel ongewoons is. Egypte is in 't gezicht, straks worden steenkolen ingenomen, en wy, om 't stof te ontgaan, gaan aan wal.

6. Jaarvergadering.

De Jaarvergadering wordt geopend den 17den Juli e. k. des voormiddags ten 10 uren, in de Doopsgezinde kerk te Rotterdam.

7. Erratum.

Br. Bossert overleed niet, zoo als in ons vorig Maandbericht werd opgegeven, den 6den Mei, maar den 2 9sten April.

8. Pinkstercollecten, Bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

AARTSWOUD. Door Ds. A. M. A. Reijnders AMSTERDAM. Door Ds. P. J. Heiwig (onder deze P. C. gift h ƒ 500). Gift van E. R. v. O. door Prof. CJhantepie de la Saussaye » « B. door Ds. Ternooy Apel ARNHEM. Evangelisch Luthersche Gemeente 1/3 P.C Van het Vrouwen-Hulpgenootschap BAKKEVEEN. Door Ds. Uden Masman BEEMSTER. Uit de oatechisatiebus van Ds. Feith BR1ELLE. Door Ds. Dryber, uit zyne catechisatiebus te Brielles Nieuwl. Gift van Mej. N . K COEVORDEN (Afd.) Door Ds. Busch Keizer: Cocvorden. Door Mr, A Slingenbprg Dalen. Catechisatiebus van Ds. Busch Keizer Hij aanneming van lidmaten Voor inschrijven van doopelingcn en afgeven van attestatiën . Roswinkel . Uit de catechisatiebus van Ds. Zuidema ... DOEVEREN en GENDEREN. Door Ds. J. J. Six Dijkstra DROGEHAM. Door Ds. J. A. Nijenbuis Pinkstercollecten. ƒ 3,60 » 722,62 20,91 " ó' —' ./ 16,78$ » 20,76 3,—

Sluiten