Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0VER1JSEL (Afd.). Door den Heer D. J. R. Jordens: Denekamp ii Gift Usselo Zwolle .. Hengelo ./ Catechisatiebus . Windesheim Giethoorn Deventer ii Catechisatiebus ii Giften Diepenheim n Catechiaatiebus Goor. Catechisatiebus Haaksbergen. Enschede POORTUGAAL Door Ds. Jungius PURMEREND (Afd.) Door den Heer F. Landsman : Purmer Purmerend ii Door Ds. Simon v. d. Aa, door eenige dames der Zondagschool » Centsvereeniging der catechisanten » U it de catechisatiebus '/ Door Ds. Bruna, uit de catechisatiebus ROTTERDAM Door den Heer J. W. Roskes, voor verkochte postzegels Door Ds. Vinke, van een gouden echtpaar Evang Luth Gemeente Nederd. Her? Gemeente . Remonstr. Gemeente .. ........ Gecollecteerd op Pinksteren in de Zondagschool van de Vereeniging tot Bevordering der Zendingzaak, onder leiding van den godsdienstonderwijzer L. J. Bos, in de kapel van het Zendelinghuis (waarbij uit het busje van Mejuffrouw Emma ƒ 7,50) Door Ds. Vinke, van N. N. aan de P. C. bijgevoegd 8CHAGEN (Afd ) Door üs. W. Korvezee: Noordzijpe Schaqen SCHOUWEN en DUIVELAND (Afd ) Door D b . Brandt: Nieuwer kerk op Thtiveland 1/2 P. C Zierikzee, Evaug. Luth. Gemeente -/ Nederd. Herv. Gemeente SP1J KENISSE. Door den ouderling A. Drogendiik UTRECHT. Door den Penningmeester der Afd. Utrecht, van N. N. uit Jeruzalem, 1 Cert. 2$ N.W.8. a ƒ 100 VELP. Door Ds. A. J. Kan, 1/5 P. C... VLAARD1NGEN. Door Ds W. L. Riehm: 3 Cents collecte 13 December '87 — 30 April '88 Van den Protestantenbond Afd. Maassluis en omstreken VOLLKMIUVEN . Legaat van wijlen Mej. J. van Ginkel-Souwer... WTERDEN. Door den Heer W. Gerritspn, deel der P. C W1ER1NGEN. Loor Ds. Wiersma WINTERSWIJK (Afd.) Door Ds Fortuyn Droogleever: Borculo ... Groenlo Neede Rekken Winterswijk WOKMERVEER. Door den Heer H. de Lang ZANT VOORT. Van den Kerkeraad, deel der P. C ZEDDAM. Door Ds. J. J. N. de Groot Giften Yoor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. 's GRAVENHAGE. Door Ds. J. A. Heiwig, uit de catechisatiebus ROTTERDAM. Door Ds. Vinke, van eene dienstboden-catechisatie .. STEENDEREN. Door Ds. H. G. Hraam, van deChrist. Vereeniging Van Mevr. Clant... ii v Braam Pinkstercollecten. / 6,23,50 51,394 50,7,03 6,02$ 36,91 34,70 '33,ii' 11»— 31,96 13,50 25,95A 46,70 11,29 248,66 62,62 31,47 4,20 4,61 5,50 1,77* 11,14 2,95 27,11 12,50 5,—' 7,37£ 12,25 24,10 23,28 3,45 57,17* 27,05 10,— 8,40

Behoeften, volgens Raming 1888 ... ƒ 83975,— Ontvangen tot Ult°. Juni 1888 . . » 27931,36£ Zoodat nog noodig blijft / 56043,63a

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.