Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Tramp. Onder af deeling Joure.... Hemelum ... Hindelopen .. Oosterbierum Overljsel. Onder afd. Dalfsen. ... Onderafd. Deventer. Bathmen Denekamp Deventer n Hulpvereeniging ... Holten Markelo Twello Onderafd. Enschede. Delden Diepenheim Enschede Goor Haaksbergen Hengelo Tubbergen Usselo Onderafd. Kampen. Kampen » Vrouw. Hulpgenootsch. Kamperveen Mastenbroek Onderafd. Steenwijk. Steen wijk Tramp. » 24,— Bozum * 51,50 Britswerd en Wieuwert . 58,25 Deersum en Poppingawier... * 5,25 Goenga c.a . 5,25 » 16,75 B 36,75 Jorwerd fi 52,46 17,75 Lutkewierum en Rien • Mantgum en Schillaard ..... > 42,— Oosterend » 5,25 9 35,75 Oosterwierum * 31,50 Rauwerd 52,50 » 23,— Scharnegoutum » 5,25 Sijbrandeburen en Terzooi ... 10,50 9 88,— Contributiën en Pinkster- i Collecten andere in Bidstonden. Feestcollecten. ƒ 1033,914 ƒ 1595,62* ƒ **53,50 » 14,25 » 182,7li > 5,25 » 15,— » 19,— 60,85 65,93 168,75 27.50 5,25 526,— 2,— 5 210,84 » 2,05 » 23,— 29,874 I ƒ 1411,76 f 252,02$ » 2,75 » **8,50 1,10 6,66 3,59$ 1,72 8,17,— ƒ 305,35 f 3,10 . 46,75 16,27$ 17.38 33,23 30.39 10,42$ 40,9,694 20,07$ 2,53$ ƒ 229,85$ Büdragen van Hulpgenootschappen. f 22,75 ƒ 22,75 Giften en Legaten. ƒ 4107,58 . 15,25 » 15,— o 30,25 32,— 65,50 9,90 57,— 30,18 25,— 15,25 16,11 223,75 » 78,25 . 2,50 » 12,— ƒ 4735,52 f 39,— » 5,22 25,— » 265,— ƒ 334,22 } 85,— 25,— 2,— 1,90 65,— 18,20 37,05 2ƒ 236,15

Sluiten