Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b « het Zutphensche Comité:

Uit Gelderland.

Zutphen, door de Dames- Vereenigiug ƒ 97,50 Door Ds. van Griethuysen van wijlen N.N ƒ 12,374 ( Mej. Tierlam van het Kindergenootschap « 12,— » Mej. van Rhijn, van de Zondagschool • 35,— Van de kinderen der Naai- en Breischool ~ » 1,65£ Opbrengst Huisnegertje van Ds. J. G. van Griethuysen . 1,20 Arnhem , door Mej. C. de Haas • 50,— Velp, door Mevr. Aveling-Kreenen » 60,— Nijmegen door Mevr. Scholl van Egmond - Beets * 63,— Van de Hulpvereeniging der In- en Uitwendige Zending.... » 25,— Loc hem, door Mevr. van Tricht - Bruins 23,65 Eibergen , gift van Mej. A. G. ter Braak _ • 1,— Oosterbeek, , door Mevr. Cats-van Raet Lacouture « 59,75 Apeldoorn , door Mej. J. C. Gerritsen » 30,25 Bieren , door Mej. S. van Hooff. > 12,— TPageningen , door Mej. M. Moll « 6,— Twelhy door Mevr. de Wed. Ribbius « 17,4-0 Heerde , door Mej. S. van Troostenburg de Brnin en Mej. M. A. Jonker „ 23,50 Brummen , door Iskjen C. Romeny . 5,— Groenlo , door Ds. Heringa « 7,80 Borculo , door Ds. Telders « 4,25 Warnsveld , door Mej. van Suchtelen » 10,— tienkum , door Mej. Keppel-Hesselink » 20,— Deutichem, door Ds. P. Moll « 10,— ~~7 525,10 ƒ 63,23

Uit Overijsel.

Zwolle en Omstreken , door Mej. H. E. Cavaljé / 96,83 JFijhe, door Ds. Planten 15,65 Kampen, door Mej. L. J. Radijs ■ 24,35 Genemuiden , door dezelfde p 4,— Borne , door Ds. J. van de Velde # 10,50 IJhorst en de Wijk, door » 6,— Enschedé , door Mevr. Westenberg-Ribbius * 19,60 Hengelo , door Mej. H. H. Remy « 42,75 ƒ 219,68

Uit Drenthe.

Assen, door Mej. Craraer van de Kostschool ƒ 2,75 RECAPITULATIE. Gelderland / 588,33 Overijsel » 219,68 Drenthe $ 2,75 / 810,76

Giften voor de Kweekschool en de Scholen in de Minahassa bij den algemeenen Thesaurier ingekomen, van December 1887 tot December 1888.

Jan. Van de Hulp-Zendings-Vereeniging, als opbrengst eener colportage van het werkje van Ds. H. de Ridder ,Tomohon" ƒ 8,95 Febr. Schiedam , door Mei Bokhorst - Frauken Velp , van Mevr. M. van R. A Weesp , Kwartgulden-Vereeniging Zutphen , door Ds. v. Gr. contributie Maart. Bennek om, door Mevr. van Daalen Boornbergum , door Mevr. C. B. Hingst-Teessen n p,75 Rottevalle , door Ds. Hingst » 1,25 Transporteert / 36,45 1,— 2.— 2,50 9,6,—

Sluiten