Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee kistjes; de Heer C. O. G. de Ridder, eeu kistje; Mej. Chr. Kruijt, een pakje en een kistje; Groenloo, Jongeheer T, K. J. Heringa 10000; Grosthuizen, Ds. van Ketel, 13000; !3 eerde, Ds. Stein Callenfels, een kistje; Hengeloo, de HH. 6, K. en A. ten H. 6000; Koog a/d Zaan, F. van Santé, eene groote doos; I,eeuwarden, Ds. Klinkenberg, een pakje; Ds. Kamp, een kistje; Leiden, Ds. C. J. van K. een pakje; Mensingeweer, Mej. B. M. 2000; Meppel, Ds. Kamp, een kistje; Middelburg , N. N. 12000 en 9000; Noordlaren, Ds. Rijkens, twee bezendingen, eene van 2000; Oosterbeek, Ds. Stemler, ± 18000; Oosterlittens, Ds. v d. Tuuk Adriani, een pakje; Roderwolde, Ds. Busch Keiser, 5800; Rotterdam, G. L. Z. een'doosje, N. N. 1000; N. N. 1250; Mej. N. 20000; Mevr. C. N„ een pakje, de Heer S. 30850; Ds. Laan, 4660; Dames Sch., een pakje; Ds. Francken, uit Arnhem van v. S. 3483, Ds. de Visser, verscheidene pakjes; Jongeheer B., een pakje; Ds. Tijssen, een paar doosjes; N. N. 1900; Ds. van der Pot, een pakje en een kistje; F. H. een pakje; Ds. Vinke, van A. R. een pakje; A. R. 1300; Utrecht, Mevr. M. eenige pakjes; Ds. Calkoen 11000; D. H. 5600; Mej. M. W. van B. 7500; Vollenhove, Ds. van Spankeren, een pakje; Zevenbergen, de Heer Bedding, een pakje.

Wij ontvangen uit meer plaatsen dan vroeger; het getal verzamelaars, vrienden en vriendinnen van ons Genootschap, die met ons in dezen aan het kleine waarde hechten, wordt grooter, de uitkomsten worden daardoor beter; nu laatstelijk in Maandbericht No. 1 staat vermeld, dat gestort werden ƒ 23,91^ en deze maken met de overige stortingen van het jaar 1888 de som van ƒ 108,51|.

C. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

St . ANNA PAROCHIE. Gecollecteerd bij het optreden van Br. Brouwer, 16 December Nagekomen Gift AVEZATHEN. Door Ds. Rutgers van der Loeff, Kerstcollecte BEEMSTER. Uit de catechiBatiebus van Ds. Feith BENNEKOM. Van Mevr. van Daalen, Jaarlyksche Gift Door dezelfde, van verkocht scheurpapier BREDA (Afd.) Door Ds. Beeckman : Breda. Nederd. Herv. Gemeente Walsche Gemeente Catechisatiebus Dongen .... Drimmelen Geertruidenberg Leur Nieuw- Vosseneer Rozendaal Willemstad DELFT (Afd.) Door Ds. A. Drost Dz.: Delft. Hulpvereeniging, 4de kwartaal Door een Bestuurslid, van Mej. J. S Catechiaatiebus van Ds. Drost Gift van B. ƒ 1, van Mej. de Wed. B. f 20 Van Vrouw B. voor scheurpapier » « de K.ii ii ii dezelfde, voor het lezen der Maandberichten de Lier. Hulpvereeniging Pijnacker. Uit de catechisatiebus van Ds. van der Mey Pinkster, collectenƒ 7,10 12,92* 2,04* 2,25 4,IS 11,5,— 10,32$ 3,28 100,— « 63,70 Hulpgen. Giften en Legaten. / 11,08 —,80 12,10 26,2,10 7,06 14,(0 1,— 49,50 21,— 17,55 7,75 -,70 7,09 J

Sluiten