Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Bijdragen op Java, in 1888 , voor den werkkring Malang. Br. J. Kimux zond ons de volgende opgaven: Van het Fonds des Vredes te Soerabaja: Toelage voor het werk in Tënggër a ƒ 10 's maands. ld. aan een gezin waarvan het hoofd ziekelijk is a f 5 's maands. ...» Id. als bewij3 van waardeering aan den Heer V eereschild voor zijn onderwijs in handenarbeid aan de kweekelingen » In twee giften van een belangstellende voor het werk te Këndal Pajak » Te samen. / 180,» 60,— 50,— 18 — ƒ 248 -

6. Pinkstercollecten, Bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

ALl'KN' (Afd. Ring van). Door Ds. van Nouhuys: Boskoop... Extra gift 1887 Oudshoorn. Catecliisatiebus l)s. van Nouhuys 1887 ƒ 7.50, 18S8 f 2,50. Zwammerdam. Remonstrantsche Gemeente 1887 ƒ 4.40, 1888 ƒ 4,10. Catecliisatiebus Ds. van Oorde 1887 ƒ 4,50, 1888 /4 ALKMAAR (Afd.). Door Ds. Jelgersnia: Alkmaar Huur van land voor de helft aan de Afd. gelegateerd, rest 1887» 1888. Rente van het fonds van Mej Luttels Gift van Ds. J. Bonvin Beraen Egmoni op den HoeJ' Egmond aan Zee Gr aft. Limmen Noord schermer SchoorI AMERSFOORT. Door Ds. Graswinkel, diverse giften AMSTERDAM. Door Ds. Schuller tot Peursum, uit het zendingnegerlje der kinderen .. GOUDA (Afd.). Dcor den Heer A. K. van de Garden: If ekendorp. Door Ds. Reyers, Zendingcollecte Reeuwijk. Door Ds. Hnlscher HELDER. Door Ds. Bron HOORN (Afd.). Door Ds. vau Aalst: Berkhout J/auwert Hoorn . Oostwoud Sybecarspel KWADIJK Uit de catechisatiebus van Ds. Knappert NAALDWIJK. Bijdrage der Gemeente voor Módjó-warnó. 4e kwartaal. OOSTERW1JK (by Leerdam). Door Ds. J. A. van Wyk OVERIJSEL (Afd.) Door den Heer D. J. R Jordens: ALMELO (Ond. Afd.) DEVENTER (Ond. Afd ). Olst ENSCHEDE (Ond. Afd.). Delden Haaksbergen Hengelo. Hulpgenootschap Usselo KAMPEN (Ond. Afd ). Kampen H ulpgeuootschap Kamperveen VOLLENHOVE (Ond. Afd.). Blankenham Blokzijl Giethoorn Kuinre Vollenhoxe Pinkstercollecten. ƒ 12,6 8,50 28,16} 5,65 9,40 8,~ 4,75 13,10* 12,89 6,37 8,63 15,4,— 10,40 12,80 15,50, 6,51 \ 8,09 10,08 28,48 3,88$ 6,7,09& 6,86 3,43 Hulpgen. Giften «n Legaten. 20,— 10,8,50 16,40 10,— 75,71 è 3,— 2,50 25,— 5,— 62,50 1,23* 25,— 7,20 450,25,— 1,25 11,96*

Sluiten