Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En moge de liefde tot elkander, gesproten uit de liefde van Christus, ons tot broederlijke samenwerking in staat stellen!

Op zulk werken gebiede God, onze Vader in Jezus Christus Zijnen zegen! Van Hem is onze verwachting. Op Hem betrouwen wij.

Bijlagen.

A. Overzicht van de ontvangsten over de jongste vijf jaren.

Contributies en Collecten in Bidstonden Pinkster- en andere feestcoll. Hulpgenootscliappen Giften en Legaten Diversen, onder welken Tijdschrift , Drukkerij in de Minahassa, enz 1884. 1885. 4880. 1887. ƒ 24879,10^ ƒ 29507,26è ƒ 28532,18* ƒ 26753,39 ' 6612,04£ / 6641,01 t 20337,98 1366,81 7472,94 7072,56* 5754,14* 6616,18* „ 53270,29* » 51467,74 2029,25* Ontvangsten., ƒ 59856,95 ƒ 99332,32 » 1939,40$ ƒ 94309,66 * 5698, «O* - 6911,73 >i 24726,87* » 11320,94 4888. ƒ 26746,28* // 6741,35$ » 7040,39* • 27309,65* 2979,09* ƒ 75411,84 ƒ 70816,78£

Uitgaven ƒ 78311,06$ ƒ 78786,26 ƒ 76849,58 ƒ 84001,99.i ƒ 83262,19

B. Legaten in 1888 het Genootschap ten deel gevallen. Van wijlen Mej. C. de Leth, te 's Gravenhage ƒ /; Sophie Hoeksema, te Groningen n G. Bakker Teygeler, te Rotterdam » F. Boer, te Capelle a/d ïJsel n J. van Ginkel Souwer, te Vollenhoven Mevr. de Wed. W. Th. van Griethuijsen, te Rotterdam. den Heer D. Dekkers Smits, te Winterswijk Uitkeering uit het legaat van Pietje Terpstra, te Jelsum. Mejonkvr. M. J. Bichon Visch, te 's Gravenhage Vrouwe A. M. F., geb. S. , te Utrecht Ter nagedachtenis, uit 's Gravenhage Gift van Mevr. Bungenberg, geb. ten Cate van Gongrijp » Mevr. de Wed. E.J. Potgieter, geb. de Bruijn, te Amsterdam » Freule van Swinderen, te de Lemmer » Jelgersma, huur van land voor de helft aan de Afd. gelegateerd, rest 1887, 1888 f 72 Rente v. h. fonds v. wijlen Mej. Luttels ƒ 10 » Geeft Ds. 43,10 100,— 300,— 250,— 80,— 500,— 200,— 10,— 500,— 1000,— 1000,— 500,— 2000,— 8000,— 82,opbrengst van 13 legaten ƒ 14565,10

c. Ontvangsten uit de Provinciën in de jaren:

1884. 1885. 1886. 1887. 1888. Gelderland ƒ 5415,6i>i ƒ 6481,50 27004 38 J / 8752,89 / 6646,814 f 6283,52 Z.-Holland n 20950,294 M » 23113,11} n 19977,09 13524,83 » 21708,16 N.-Holland .... n 11176,93 n 24202,33$ H 32620,83j n . 10192,33 Zeeland n 1416.64 n 1622,394 n 1659,664 n 1425,28 » 1553,15 , 3414,32 Utrecht n 2564,384 n 8664,59 II 3927,254 ir 2162,39 Friesland H 6025,72 n 7085,83 4200,144 u 7105,46 n 6659,244 » 13702,53 ÜVerijsel Groningen n 3432.20 • H 3448,89 u 3934.514 ./ 3897,474 li 4025,67 n 6388,72 H 4734,40 n 4148,— » 4608,06 N.-Brabant .. li 724,97 n 1095,70 4 H 1050,13 1352,724 199.994 n 869,25 n 740,67 Drenthe II 1294,85 ^ H 7802,92j II n 1333,13 H 1212,58 Limburg n SO.32 II 266,72 n H 92,49 r 94,414 f 57113,68 f 94821,25 ƒ 87965,36 ƒ 60773,034 ƒ 67467,21

Sluiten