Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Contributiën en Pinkster- en Collecten andere in Bidstonden. Feestcollecten. Tramp. ƒ 2125,28 f 704,09 Onder afd. Wonseradeel. Arum J> 6,25 Kimswerd , 10,50 Makkum t 10,50 Pingjum » 10,50 5,25 Onderafd. Bozum. Beers en Jellum » 21,— ii 5,— Bozum £ 31,50 » 5,Britswerd en Wieuwert Deersum en Poppingawier... » 5,25 » 3,45 Goenga c.a » 5,25 Huins en Lij ons » 15,75 ii 1,25 Irnsum 0 31,50 D 6,15 Jorwerd » 36,75 n 6,— Lutkewierum en Rien » 10,50 9 **7,73j 36,75 Oosterend » 5,25 Oosterlittens 31,50 » 3,74 Oosterwierum . t 32,10 „ 2,30 Rauwerd » 52,50 D 8,25 21,— Sijbrandeburen en Terzooi ... » 5,25 Weidum » 64,05 » 12,50 Winsum en Baard D 31,50 » 6,95 Onder af deeling Joure. Akkrum » 5,25 Eehten , 5,25 Haskerhorne » 5,25 140 25 Langeweer » 15,75 II 5,05 de Lemmer Oosterhaule f) 10,50 • 2,50 5,25 2793,18 / 781,964 Overijsel. Onderafd. Dalfsen.... f 27,25 Onderafd. Deventer. n 9,— Denekamp D 27,50 » 6,— Deventer » 167,574 1 36,91 Holten » 20,35 Onderafd. Enschede. Delden 0 51,58 » 8,09 Diepenheim » 30,25 » 34,70 Enschede » 46,05 D 31,96 Goor » 33,14 Haaksbergen » 5,25 » 21,08 Hengelo » 380,— » 50,— Oldenzaal » 26,50 Tubbergen D 4,— Usselo » 10,— » 23,50 Transp. ƒ 805,30$ / 245,38 Bydragen van Giften eu Hulpgenootschappen. ƒ 653,03 4- 1,25 25,ƒ 683,28 5,25 25,30,25 Legaten. ƒ 1076,33 5,— 13,50 31,55 77,50 1,— 67,50 17,25 2,— 52,80 43,574 4,50 25,— 21,60 46,50 14,» 2,— » 8000,— . 2,50 ƒ 9504,104 5,— 86,09 25,— » 21,60 » 6,49 » 110,— . 7,20 7 26M8

Sluiten