Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONINGEN. Legaat van wijlen den Heer Joh. Mulder Hoor Ds. A. Meerdiok, J P. C HOENDERLOO. Üoor L)s. Heldring -. HOOGEZAND (Afd.). Door Da. A. G. Rykens : Kiel- Windeneet Middelbert Noorddijk Noordlaren Sappe/neer HUMMKLO. LJit de catechisatiebus van Ds. Bloemers KNVADIJK. Door Ds. Knappert Catechisatiebus LEIDEN. Nederd. Herv. Gemeente, £ P C MAASTRICHT. Catechisatiebussen der beide predikanten MEER^SEN. Door Ds. Hendriksz MIDDELBURG 2de halfjaars bydrage van het Vrouwen Hulp-Zendelinggenootschap Meisiesvereeniging 1889 OOSTERBEEK. Gift van den Heer Kolft' OUDENDIJK Door Ds. Hooit van Nooten ROTTERDAM Gift van een werkman Door Ds. van der Pot, van Gerritje V ƒ1,— en Mevr. v. N. / 1,25. By den Director ontvangen, van N. N. te H. 1 Oblig. Gr. Russ. Spoorweg Maatschappij 1888 ƒ 1200 met Augustus-coupon Van de Zondagschool der Vereen, tot Bevord. der Zending, onder leiding van den godsdienstonderwijzer L. J. bos (waaroDder ƒ 4 uit het busje van de jonge Juffrouw Emma) HASSENHE1M. Door l )s. E. van Lood ...... . .. . SCHOUWEN EN DU1VELAND (Afd.). Door Ds. H. Brandt, saldo d. kas. Zierikzee .. UITHOORN Door Ds. van Limburgh, 1/5 P. C VAALS. Door Ds. Hendriksa... VELP. Door Ds. A. J. Kan, 1/10 van de Zendiugskas VISVLIET. Van den Kerkeraad, Door Ds.A. Meerdink, te Groningen. VLAARDINGEN. Door Ds. W. L. Riehm Van den Nederl. Protestanten Bond Afd. Maassluis en omstreken ... Driecentscollecte, 4 Februari - 24 Juni Bij aannemen van lidmaten WADD1NXVEEN. Nederd. Herv. Gemeente Remonstrantsche Gemeente WaREHUIZEN . Door Mevr. Meijer, kleine bij dragen WATERLANDSCHE DORPEN (Afd.). Door Ds. Hoola van Nooten: Buiksloot Landsmeer Watergang Zunderdorp WESTERKWARTIER (Afd.). Door Ds. van Bolhuis Adnurd Gecollecteerd in de vergadering 16 Juni 1889 .. Dorkwerd Pinkstercollecten ' 27,35 2,— 2.79 7,10 4,67 5,604 6,25 Ezinge Grootegast Van den Notaris Hofstede den Ham en Farnsum..... Hoog en Leeg kerk Lettelbert * Af ar urn Midwolde en de Leek Van de Wed. Elonk ƒ 2,50 van Dames Louwers ƒ 8 Niehove Van J. Eeenstra ƒ 2,60, L. Gaaikema ƒ 2,60 Niekerk Niezijl Koordhorn. 1888 ƒ 3,76, 1889 ƒ 3,354 Noordwijk . Oldehove Oostwold Saaxitm Sebaldeburen 'folbert Catcchisatiebus Zevenhuizen .... Zuidhorn. Kerkvoogdy WESTLA N DSCHE DORPEN (Afd.). Door Ds. B. W. Colenbrander : 's Gravesatide. Catechisaticbus Gift by aannemen van lidmaten Giften van diversen 6,35 20,824 4,4,— 24,60 3,96 'ÏMii 5, — 7,30,88A 9,8ü~ 39,70 7,10,— 6,05 2,16 2,60 1,08 2,75 2,80 5,30 1,50 o 1,26 5,5 7,11* 1,50 1,64 2,20 1,19% 2,50 2,50 1,42

Sluiten