Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBERICHTEN

VAN HET

Nedcrlandsche Zendelinggenootschap,

betrekkelijk de uitbreiding van liet Christendom, bijzonder onder de Heidenen,

VOOll HET .TAAlt 1894.

96" te Jaargang.

te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap. Gedrukt voor rekening van het Genootschap.

Sluiten