Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boxtel Deurne Bieden Dinther Eindhoven Geldrop Hediknuizen. .. Heerewaarden ... Helmond Helvoirt 's Hertogenbosch. Heusden..... . Hilvarenbeek.... Kuik Lith. St. Michielsgestel. Nunen-Geldrop .., Ois terwij k Osch. Rosmalen Sleeuwijk Son. Stratum Tilburg Valkenswaard Veghel Veldhoven Vierlingsbeek Vlijmen Vuqht HIPPOLYTUSHOEF. HOORN (Afd.). Hoorn. Door Ds. Wiersma, Doopsgez. Gem.., Ned. Herv. Gem. Door Ds. van Aalst: Oostwoud. Collecten en Maandberichten LEIDEN. Door Prof. Offerhaus, diverse giften LOENEN a/d VECHT. Door Ds. B. C. Ledeboer Door denzelfde, uit zijne catechisatiebus MEPPEL. Door Ds. A. W. Kamp, Nederd. Herv. Gem., 1 /3 P.C Reraonstrantsche Gemeente Voor het lezen der Maandb., van Mej. Hagen Uit de catediisatiebus van Ds. Kamp .. ... ROTTERDAM. Door den Heer v. d. Toorn, Schaalcollecte op de 41ste Algem. Verg. der Vereenig. tot Bevord. der Zendingzaak, 6 Nov. 93' voor het Ziekenhuis te Mödjó-warnö Naaldwijk. Uit het Zendingbusje van de kinderen der Zondagschool van Ds. Riemens, 1 /3 gedeelte Door Ds. van fles, voor het Genootschap " Ds Vinke... VIANEN. Door Ds. F. D. J. Moorrees, gedeelte Kerkcollecten Opbrengst Cents- Vereeniging WARNSVELl). Door Ds. Thoden van Velzen, van de Hulpvereeniging (Warnsveld ƒ 44,35, Eefde ƒ 54,224, Warken ƒ10,80, Leesten ƒ23,624). Van eene klasse der Zondagschool, Door Mej. El. Savertz WESTLANDSCHE DORPEN (Afd.). Door Ds J. H. Lamping: 's Gravesande. Catechisatiebus van Ds. Bolderman Gift van Vrouw H. Voor het lezen der Maandb. van 8. v. D.en W. v.G... Collecte voor Módjó-warnó .. Uit de catechisatiebus van Ds. Lamping, halfj WINSCHOTEN (Afd.). Door Ds. V. R. Sikkes: Ter Afel Beerta Bellingwolde Blijham B. Fekela Eexta Finsterwolde » Van Kerkvoogden . Horsten Meeden. 1892 ƒ 8, 1893 ƒ 3,15 Midwolda ... * Van Kerkvoogden Muntendam Nieuw-Beerta Nieuwe-Schans u Catechisatiebns Pinkstercollecten. ƒ 10,42 -.75 8,— 6,48 5,45 18,454 5,12,28 2,— 2,25 23,— 3,10 4,50 2,60 6,10 8,22 5,25 2,55 2,2,50 5,75 6, - 10,06$ 17,50 37,20 11,10 6,65 2,50 5,96 2,27 1,624 6,OU 6,75^ 4.42J 6,15 7,5,75 3,60 -.75 Hulpgen. Giften en Legaten. ƒ 2,— 10,2,50 2,50 5,— 1,— 5,50 12,— 2,50 2,50 1,50 4,— 1,— 1,— 2,50 1,— 1 ,— 1,— 1,1,— 25,50 42,91 25,— 10.— —,50 5,63 " 31,10 « 13,50 1 2,50; « 25,— 6,50 • 33,18 t 133,— 6,164 t 37,13 v 2,50 » 2,— " 79,874 « 7,— 2,50 20,— 6,46 J

Sluiten