Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de zendingen van het Genootschap geplaatst, of wel bij de bevoegde autoriteit tot eene aanstelling als hulpprediker bij de bestaande inlandsohe'gemeenten in INederlandsch-lndië aanbevolen.

Belangstellenden kunnen zich vóór of op 15 Mei a. s., met overlegging der getuigschriften van hun' predikant en onderwijzer schriftelijk aanmelden bij den ondergeteekende, Divector van het Zendelinghuis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, te Rotterdam.

De Director voornoemd, G. J. Weijland.

7. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

(97 8te Bekening). AMSTERDAM. Door Ds. Schuller tot Peursum,, v. d. Zending Afd. der Jon gel. Vereenig. "Excelsior" Van de Dames H » » " Hl Uit de catechisatiebus . Van de dienstboden catechisatie Opbrengst van postzegels DORDRECHT (Afd.). Door Mr. A. A. Moll; Brandwijk Dordrecht. Paaschcollecte Ned. Herv. ƒ 44,25, Pinkstercoll. ƒ20.... Evang. Luthersche Gem Walsche Gem Van de Hulpvereeniging over 1892 Collecte 18 Juni '93 w by Lezing van Graaf van Limburg Stirum. i Vereenig. Godsd. en leven, aan de huizen Grootc Lindt Ottoland. 1892 . . Vutter shoek Sliedrecht KOOG a/d. ZAAN. Door Ds. P. J. Troost, Kerstcollecte NOOTDORP. Door Ds. A. Drost Dz., van de Hulpvereeniging NIJMEGEN (Afd.). Door I)s. Jb. Moulijn: Batenburg . . Beuningen. Kerstcollecte Wijchen en Leur * Avondmaalscollecte . OVERIJSEL (Afd.). Door den Heer D. J. R. Jordens: Ond. Afd. Almelo. Almelo >t * Deventer. Colmsch&te Deventer. Hulpvereeniging » Giften Markelo Olst ffelsum Wezepe » ii Enschede. Biepenheim Enschede Goor Hengelo. Giften Haaksbergend Giften Losser Usselo Weerselo ii w Kampen. Kampen m Hulpvereeniging Kamperveen # ii Steenwijk. Stcentoijkerwold Willemsoord f » Vollenhoven. Blokzijl Vollen hoven Pinkstercollecten. / 2n 64,25 ' 12,27* •» 10,— 2,75 4,— 46,65 14,80 2,50 2,— 5,75 6,50 27,23 2,75 „ 10,II 13,57$ w 6,07 u 6,14 H 16,11* u 42,35* « 31,05 rt 40,» 10,17 V 15,u 10,60 r 4,18 » 41,14 V 4,42 n ► *>— -,90 ii 4,52* M 5,25

Sluiten